Export to ExcelExport to WordExport to HTML
Sectia
Anul
DISCIPLINA
Fac
Cuplaje
semestrul
opt
C1
S1
L1
P1
E C1
Cred 1
C2
S2
L2
P2
E C2
Cred 2
tip
Cadru didactic
DISCIPLINAEN
SEI V Metode avansate de monitorizare și diagnoză a sistemelor electrice 11.1   sem I 2 2   1   E 6           0 DA     Advanced methods for monitoring and diagnosis of electrical systems
SEI V Managementul calității energiei 11.1   sem I 1 1 1 1   E 5           0 DS Rușinaru Denisa http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Rusinaru/Managementul%20calitatii%20energiei.pdf Energy quality management
SEI VI Etică și integritate academică 11.1   sem I 1 1       V 2           0 CA Popescu Daniela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Daniela/Etica%20si%20integritate%20academica.pdf Ethics and academic integrity
SEI VI Finanțarea investițiilor energetice 11.1   sem I 2 1     1 V 4           0 DS Stan-Ivan Felicia Elena http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Stan%20F/Finantarea%20investitiilor%20energetice.pdf Financing energetic investments
SEI VI Informatică aplicată ín energetică 11.1   sem I 1 1   1 1 E 5           0 DS Duinea Adelaida Mihaela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Duinea/Informatica%20aplicata%20in%20energetica.pdf Applied energy informatics
SEI VI Practică de proiectare (196 ore asistate parțial) 11.1   sem II 1           0       14 V 10 DS      
SEI VI Practică pentru elaborarea lucrării de disertație (140 ore asistate parțial) 11.1   sem II 1           0       10 V 10 DS     Practical for elaboration of dissertation work (140 hours partially assisted)
SEI V Tehnici de inteligență artificială 11.1   sem II 1           0 1   1   V 4 DS Popescu Daniela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Daniela/Tehnici%20de%20inteligenta%20artificiala.pdf Artificial intelligence techniques
SEI VI Dinamica sistemelor electroenergetice 11.1   sem I 1 2   1   E 5           0 DA Mănescu Leonardo Geo http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Manescu/Dinamica%20sistemelor%20electroenergetice.pdf Power system dynamics
SEI VI Elaborarea lucrării de disertație (56 ore asistate parțial) 11.1   sem II 1           0       4 V 10 DS     Dissertation paper drafting (56 hours partially assisted)
SEI V Practică de proiectare (196 ore asistate parțial) 11.1   sem I 1       14 V 4           0 DS      
SEI V Practică profesională (98 ore asistare parțial) 11.1   sem II 1           0       7 V 4 DS      
SEI V Rețele electrice inteligente 11.1   sem II 1           0 2   1   E 5 DA Mănescu Leonardo Geo http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Manescu/Retele%20electrice%20inteligente.pdf Intelligent electrical networks
SEI V Surse de poluare și echipamente pentru protecția mediului 11.1   sem II 1           0 2   1   E 4 DS Digă Silvia Maria http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Diga/Surse%20de%20poluare%20%c5%9fi%20echipamente%20pentru%20protec%c5%a3ia%20mediului.pdf Pollution sources and environment protection equipment
SEI V Modelarea și simularea proceselor energetice 11.1   sem I 1 1   1   V 4           0 DA Ciontu Marian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciontu/Modelarea%20si%20simularea%20proceselor%20energetice.pdf Energetic processes modelling and simulation
SEI V Monitorizarea și diagnosticarea instalațiilor energetice 11.1   sem I 2 2   1   E 6           0 DA     Energetic appliances and diagnosis supervising
SEI V Piețe de energie 11.1   sem I 1 2   1   E 6           0 DS Mănescu Leonardo Geo http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Manescu/Piete%20de%20energie.pdf Energy markets
SEI V Instalații de cogenerare 11.1   sem II 1           0 2       E 5 DA Dinu Radu Cristian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dinu/Instalatii%20de%20cogenerare.pdf  
SEI V Instalații de cogenerare - proiect 11.1   sem II 1           0       1 P 4 DA Dinu Radu Cristian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dinu/Instalatii%20de%20cogenerare.pdf  
SEI V Integrarea surselor regenerabile ín sistemele energetice informatizate 11.1   sem I 1 1   2   E 5           0 DS Ruieneanu Liviu http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ruieneanu/Integrarea%20surselor%20regenerabile%20%c3%aen%20sisteme%20energetice%20informatizate.pdf Renawable sources integration in computer-based energy systems
SEC VI Tehnici de analiza a sistemelor dinamice hibride EM   sem I 2 1   1   E 4           0 DS Drighiciu Mircea Adrian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Drighiciu/Tehnici%20de%20analiza%20a%20sistemelor%20dinamice%20hibride.pdf Analysis Techniques of Hybrid Dynamic Systems
SEI V Eficiența energetică și economică 11.1   sem II 1           0 1 1   1 E 4 CA Ruieneanu Liviu http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ruieneanu/Eficienta%20energetica%20si%20economica.pdf Energetic and economical efficiency
SEC VI Practică de cercetare (196 ore, activitate asistată parțial) EM   sem I 1       14 V 4           0 DA      
SEC VI Practică de cercetare (216 ore, activitatea asistată parțial) EM   sem II 1           0       15 V 16 DA      
SEC VI Practică pentru elaborarea lucrării de disertație (120 ore, activitatea asistată parțial) EM   sem II 1           0       8 V 10 DS      
SEC VI Inițiere în crearea de produse și tehnici avansate de comunicare EM   sem I 1 2     2 E 4           0 CA Roșca Daniela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Rosca%20D/Initiere%20in%20crearea%20de%20produse%20si%20tehnici%20avansate%20de%20comunicare.pdf Initiation in Product Devising and Advanced Communication Techniques
SEC VI Managementul proiectelor de cercetare EM   sem I 1 1     1 V 4           0 CA Manolea Gheorghe http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Manolea/Managementul%20proiectelor%20de%20cercetare.pdf Research Projects Management
SEC VI Managementul calității EM   sem I 1 1 1     E 4           0 CA Lincă Mihăiță   Quality management
SEC VI Managementul inovării și proprietate industrială EM   sem I 1 1     1 V 4           0 DS Manolea Gheorghe http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Manolea/Managementul%20inovarii%20si%20proprietate%20industriala.pdf Innovation Management and Industrial Property
SEC V Senzori inteligenți și instrumentație avansată EM   sem II 2           0 1   1   E 4 DA Dobriceanu Mircea http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dobriceanu/Senzori%20inteligen%c5%a3i%20%c5%9fi%20instrumenta%c5%a3ie%20avansat%c4%83.pdf Intelligent Sensors and Advanced Equipment
SEC V Sisteme avansate și algoritmi de comandă EM   sem I 1 1   1   E 4           0 DS Subțirelu Gheorghe Eugen http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Subtirelu/Sisteme%20avansate%20si%20algoritmi%20de%20comandaMD_ES.pdf Advanced Systems and Control Algorithms
SEC V Sisteme inteligente de transport EM   sem I 2 1   1   V 4           0 DS Cismaru Cristian Daniel http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Cismaru/Sisteme%20Inteligente%20de%20Transport.pdf Intelligent Transport Systems
SEC V Structuri flexibile performante EM   sem I 1 1   1   E 4           0 DA Drighiciu Mircea Adrian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Drighiciu/Structuri%20flexibile%20performante.pdf Advanced Flexible Structures
SEC VI Analiza valorii EM   sem I 1 1 1     E 4           0 CA Lincă Mihăiță   Analysis of value
SEC VI Elaborarea lucrării de disertație (56 ore, activitatea asistată parțial) EM   sem II 1           0       4 V 4 DS      
SEC VI Etică și integritate academică EM   sem I 1 1       V 2           0 CA Enache Sorin   Ethics and academic integrity
SEC V Practică de cercetare (196 ore, activitate asistată parțial) EM   sem II 1           0       14 V 4 DA      
SEC V Proiectarea optimală a mașinilor electrice EM   sem I 1 1   1   E 4           0 DA Vlad Ion   Optimal designing electric machines
SCIA VI Sisteme energetice hibride la bordul aeronavelor și rachetelor 11.1   sem I 1 1   1   V 4           0 CA Corcău Jenica Ileana http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Corcau/Sisteme%20energetice%20hibride%20la%20bordul%20aeronavelor%20si%20rachetelor.pdf Energy systems hybrid aircraft and missiles
SEC V Materiale inteligente EM   sem II 1           0 1   1   V 4 DS     Intelligent Materials
SEC V Comanda vectorială a sistemelor de acționare electrică EM   sem II 1           0 1   1   V 4 DA Ivanov Iuri Sergiu   Vector control of electrical drives
SEC V Complemente de dinamica convertoarelor electromecanice EM   sem II 1           0 2   1   E 5 DS Vlad Ion   Complements of Electromechanical Converters Dynamics
SEC V Convertoare electromecanice performante EM   sem II 1           0 1   1   E 4 DA Petropol Șerb Gabriela Dana http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Petropol/Convertoare%20Electromecanice%20Performante.pdf Efficient Electromechanical Converters
SEC V Convertoare statice performante EM   sem I 1 2   1   E 5           0 DA Bitoleanu Alexandru http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Bitoleanu/Convertoare%20statice%20performante.pdf High performance static converters
SEC V Filtre active de putere EM   sem II 1           0 2   1   E 5 DS Bitoleanu Alexandru http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Bitoleanu/Filtre%20active%20de%20putere.pdf Active Power Filters
SCIA VI Sisteme optimale de conducere a zborului 11.1   sem I 1 2   1   E 5           0 DS Lungu Mihai Aureliu http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Lungu%20Mihai/Sisteme%20optimale%20de%20conducere%20a%20zborului.pdf Optimal systems for flight command
SCIA VI Sisteme optimale de conducere a zborului-proiect 11.1   sem I 1       2 P 4           0 DS Lungu Mihai Aureliu http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Lungu%20Mihai/Sisteme%20optimale%20de%20conducere%20a%20zborului.pdf Optimal systems for flight command-project
SEC V Calitatea energiei electrice EM   sem I 1 2   1   E 5           0 DA Popescu Mihaela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Mihaela/Calitatea%20energiei%20electrice_I_SEC.pdf Electric energy quality
SCIA VI Sisteme de estimare a stării aparatelor de zbor 11.1   sem I 1 2   1 1 E 5           0 DA Lungu Mihai Aureliu http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Lungu%20Mihai/Sisteme%20de%20estimare%20a%20starii%20aparatelor%20de%20zbor.pdf Aircraft state estimation systems
SEC V Practică de cercetare (196 ore, activitate asistată parțial) EM   sem I 1       14 V 4           0 DA      
SCIA V Sisteme integrate de navigație aerospațială 11.1   sem I 1 2     1 E 5           0 CA Negrea Petre http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Negrea/Sisteme%20integrate%20de%20navigatie%20aerospatiala.pdf Integrated aerospace navigation systems
SCIA VI Cercetare științifică (98 ore asistate parțial) 11.1   sem I 1       7 V 6           0 DS     Scientific research (98 hours partially assisted)
SCIA VI Elaborarea lucrării de disertație (56 ore asistate parțial) 11.1   sem II 1           0       4 V 10 DS     Dissertation paper drafting (56 hours partially assisted)
SCIA VI Etică și integritate academică 11.1   sem I 1 1       V 2           0 CA Popescu Daniela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Daniela/Etica%20si%20integritate%20academica.pdf Ethics and academic integrity
SCIA VI Practică de cercetare (196 ore asistate parțial) 11.1   sem II 1           0       14 V 10 DA     Practical activities for research (196 hours partially assisted)
SCIA VI Practică pentru elaborarea lucrării de disertație (140 ore asistate parțial) 11.1   sem II 1           0       10 V 10 DS     Practical for elaboration of dissertation work (140 hours partially assisted)
SCIA VI Sisteme adaptive cu rețele neuronale pentru conducerea zborului 11.1   sem I 1 1   1   E 4           0 DS Lungu Mihai Aureliu http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Lungu%20Mihai/Sisteme%20adaptive%20cu%20retele%20neuronale%20pentru%20conducerea%20zborului.pdf Adaptive systems with neural networks for flight command
SCIA V Sisteme giroscopice complexe de orientare, stabilizare și control 11.1   sem II 1           0 2   1   E 6 DA     Complex gyroscopic systems for orientation, stabilization and control
SCIA V Sisteme complexe de conversie a energiei electrice la bordul aparatelor de zbor 11.1   sem I 2 1   1   E 4           0 CA Corcău Jenica Ileana http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Corcau/Sisteme%20complexe%20de%20conversie%20a%20energiei%20electrice%20de%20la%20bordul%20aparatelor%20de%20zbor.pdf On-board complex systems for electrical energy conversion
SCIA V Modelarea și simularea echipamentelor de aviație 11.1   sem II 2           0 2   2   E 6 DA Dincă Liviu    
SCIA V Senzori și traductoare miniaturizate pentru aplicații aerospațiale 11.1   sem I 2 1 1     E 4           0 DS Negrea Petre http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Negrea/Senzori%20si%20traductoare%20miniaturizate%20pentru%20aplicatii%20aerospatiale.pdf Miniaturised sensors and transducers for aerospace engineering
SCIA V Grafică inginerească 3D 11.1   sem I 1 1   2   V 4           0 DA Tudosie Alexandru Nicolae http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Tudosie/Grafica%20inginereasca%203D.pdf 3D-Computer aided graphics
SCIA V Controlul automat al zborului aeronavelor la aterizare 11.1   sem I 2 2 1 1   E 5           0 DS Lungu Mihai Aureliu http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Lungu%20Mihai/Controlul%20automat%20al%20zborului%20aeronavelor%20la%20aterizare.pdf Automatic flight control of aircraft landing
SCIA V Dinamica și controlul zborului microvehiculelor aeriene 11.1   sem II 2           0 1 1   1 E 6 DA Tudosie Alexandru Nicolae   Micro aerial vehicles dynamics and flight control
ISE IV Tehnologii internet 11.1   sem II 2           0 2   2   V 3 DS Duinea Adelaida Mihaela    
SCIA V Cercetare științifică (196 ore asistate parțial) 11.1   sem I 1       14 V 8           0 DS     Scientific research (196 hours partially assisted)
SCIA V Cercetare științifică (98 ore asistate parțial) 11.1   sem II 1           0       7 V 6 DS     Scientific research (98 hours partially assisted)
SCIA V Comanda automată a sistemelor de propulsie aerospațială 11.1   sem II 1           0 2 1 1   E 6 CA Tudosie Alexandru Nicolae http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Tudosie/Comanda%20automata%20a%20sistemelor%20de%20propulsie%20aerospatiala.pdf Aerospace propulsion systems automatic control
ISE IV Protecții în sisteme electroenergetice II- proiect 11.1   sem II 2           0       1 P 2 DS      
ISE IV Rețele electrice II 11.1   sem I 1 3   1   E 5           0 DD Mănescu Leonardo Geo http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Manescu/Retele%20electrice%20II.pdf Electric networks II
ISE IV Rețele electrice II-proiect 11.1   sem I 1       1 P 2           0 DD     Electric networks II-project
ISE IV Sisteme electroenergetice 11.1   sem II 1           0 2 1 2   E 4 DS Mănescu Leonardo Geo http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Manescu/Sisteme%20electromagnetice.pdf Power Systems
ISE IV Tehnica tensiunilor ínalte 11.1   sem II 2           0 2   1   E 3 DS Dolan Alin Iulian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dolan/Tehnica%20tensiunilor%20inalte.pdf High voltage technique
ISE IV Producerea energiei electrice și termice II 11.1   sem I 1 2 1 1   E 5           0 DS Dinu Radu Cristian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dinu/Producerea%20Energiei%20Electrice%20si%20Termice%20II.pdf Producing electric and thermal energy II
ISE IV Protecții în sisteme electroenergetice I 11.1   sem I 1 2 1 1   E 4           0 DS Ciontu Marian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciontu/Protectii%20electrice%20I.pdf  
ISE IV Protecții în sisteme electroenergetice II 11.1   sem II 2           0 2   2   E 4 DS Ciontu Marian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciontu/Protectii%20electrice%20II.pdf  
ISE IV Practică pentru Proiectul de diplomă (2 săpt. = 60 ore) 11.1   sem II 1           0       4 V 5 DS      
ISE IV Electrosecuritate și izolația rețelelor electrice 11.1   sem I 1 2 1 1   V 4           0 DS      
ISE IV Interacțiunea echipamente - rețea electrică 11.1   sem I 1 2   1   V 4           0 DS Bratu Cristian    
ISE IV Limba engleză DLS   sem II 1           0   2     V 2 C Marcu Diana http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Marcu%20Diana/engleza%201.pdf English
ISE IV Limba engleză DLS   sem II 1   2       0           0 C Marcu Diana http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Marcu%20Diana/engleza%201.pdf English
ISE IV Partea electrică a centralelor și stațiilor 11.1   sem I 1 2   2   E 4           0 DD     The electrical part of power stations and sub-stations
ISE IV Partea electrică a centralelor și stațiilor-proiect 11.1   sem I 1       1 P 2           0 DD     The electrical part of power stations and sub-stations-projet
ISE III Măsurări electrice și electronice EM   sem I 1 2   1   V 4           0 DD Enache Sorin   Measuring electrics and electronics
ISE III Practică de specialitate (3 săpt.=90 ore) 11.1   sem II 1           0       6 V 4 DS     Speciality practice (3weeks=90 hours)
ISE III Producerea energiei electrice și termice I 11.1   sem II 1           0 2 1 1 1 E 4 DD Ruieneanu Liviu http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ruieneanu/Producerea%20energiei%20electrice%20%c5%9fi%20termice.pdf Producing electric and thermal energy I
ISE III Protecția mediului 11.1   sem II 1           0 2 1     V 2 C Stan-Ivan Felicia Elena   Environment protection
ISE III Rețele electrice I 11.1   sem II 1           0 2 1 1   E 4 DD Rușinaru Denisa http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Rusinaru/Retele%20electrice%20I.pdf Electric networks I
ISE III Sisteme de conducere, supraveghere și achiziții de date 11.1   sem II 2           0 2   1   V 3 DS      
ISE III Tehnologii internet 11.1   sem I 2 2   2   V 3           0 DS Duinea Adelaida Mihaela    
ISE IV Calitatea energiei electrice 11.1   sem II 1           0 2   1   V 3 DS Rușinaru Denisa http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Rusinaru/Calitatea%20energiei%20electrice.pdf Electric energy quality
ISE IV Elaborarea proiectului de diplomă 11.1   sem II 1           0       4 V 4 DS      
ISE III Materiale electrotehnice 11.1   sem II 1           0 2   1   V 3 DS Ardeleanu Mircea Emilian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ardeleanu/Materiale%20electrotehnice(an%20III,%20ISE).pdf Electrotechnic materials
ISE III Măsurarea mărimilor neelectrice 11.1   sem II 1           0 2   1   V 3 DS Bratu Cristian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Bratu/Masurari%20electrice%20si%20neelectrice%20II.pdf Measuring nonelectric amounts
ISE II Termotehnică 11.1   sem I 1 2 2 1   E 6           0 DD Duinea Adelaida Mihaela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Duinea/Termotehnica.pdf Thermotechnics
ISE II Transfer de căldură și masă 11.1   sem II 1           0 2 1 1   E 4 DD Duinea Adelaida Mihaela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Duinea/Transfer%20de%20c%c4%83ldura%20si%20masa.pdf Heat and mass transfer
ISE III Conducerea proceselor energetice 11.1   sem I 1 2   1   E 4           0 DS Ciontu Marian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciontu/Conducerea%20proceselor%20energetice.pdf Administration of Energetic processes
ISE III Drept și legislație ín energetică 11.1   sem I 2 2 1     V 3           0 DS Stan-Ivan Felicia Elena http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Stan%20F/Drept%20si%20legislatie%20in%20energetica.pdf Law and legislation in energetics
ISE III Echipamente electrice 11.1   sem I 1 2   1   E 4           0 DD Dolan Alin Iulian   Electric equipment
ISE III Echipamente și instalații termice 11.1   sem I 1 2 1 1   E 5           0 DD Duinea Adelaida Mihaela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Duinea/Echipamente%20si%20instalatii%20termice.pdf Thermal equipments and installations
ISE III Fiabilitate 11.1   sem I 1 2 1     V 3           0 DD Ciontu Marian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciontu/Fiabilitate.pdf Viability
ISE III Mașini hidraulice 11.1   sem II 1           0 2 1 1   E 4 DD Popescu Daniela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Daniela/Masini%20hidraulice.pdf Hydraulic devices
ISE III Mașini și acționări electrice I EM   sem I 1 2   1   E 4           0 DD Bulucea Cornelia Aida http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Bulucea/Masini%20si%20Actionari%20electrice%20I,%20%20anul%20III,%20ISE.pdf Electric devices and drives I
ISE III Mașini și acționări electrice II EM   sem II 1           0 2   1   E 3 DD     Electric devices and drives II
ISE II Practică de domeniu (3săpt.=90ore) 11.1   sem II 1           0       6 V 4 DD      
ISE II Rezistența materialelor 11.1   sem I 1 2   1 1 V 4           0 DD Popescu Daniela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Daniela/Rezistenta%20materialelor.pdf Strength of materials
ISE II Surse regenerabile 11.1   sem II 1           0 2   1   E 3 DD Bratu Cristian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Bratu/Surse%20regenerabile.pdf Renewable sources
ISE II Tehnici de optimizare ín energetică 11.1   sem II 2           0 2 1     V 3 DS Ciontu Marian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciontu/Tehnici%20de%20optimizare%20in%20energetica.pdf Optimization techniques in energetics
ISE II Electronică 11.1   sem I 1 2   2   V 3           0 DD Neacă Mitică Iustinian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Neaca/Electronica%20analogica.pdf Electronics
ISE II Energetică generală și conversia energiei 11.1   sem II 1           0 2 1     E 3 DD Bratu Cristian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Bratu/Energetica%20generala%20si%20conversia%20energiei.pdf General energetics and energy conversion
ISE II Matematici speciale II DMA   sem I 1 2 1     E 4           0 F Popescu George http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20George/Matematici%20speciale.pdf Special mathmatics II
ISE II Măsurări electrice și neelectrice I EM   sem II 1           0 2   1   V 3 DD      
ISE II Mecanica fluidelor 11.1   sem I 2 2 1 1   E 5           0 DD Popescu Daniela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Daniela/Mecanica%20fluidelor.pdf Fluid mechanics
ISE II Medii de calcul ingineresc 11.1   sem II 1           0 2   2   E 4 DS Duinea Adelaida Mihaela    
ISE II Medii de calcul ingineresc-proiect 11.1   sem II 1           0       1 P 2 DS Duinea Adelaida Mihaela    
ISE II Metode numerice DMA   sem I 1 2 1 1   V 4           0 F Florea Aurelia http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Florea%20Aurelia/Metode%20numerice%20pentru%20ingineri.pdf Numerical methods
ISE II Educație fizică III EDF   sem I 1     1   V 1           0 C     Physical Education III
ISE II Educație fizică IV EDF   sem II 1           0     1   V 1 C     Physical Education IV
ISE II Bazele electrotehnicii I 11.1   sem I 1 2 1     E 4           0 DD Sîrbu Ioana Gabriela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Sirbu/Bazele%20electrotehnicii%20I.pdf Fundamentals of electrotechnics I
ISE II Bazele electrotehnicii II 11.1   sem II 1           0 2 1 1   E 4 DD Sîrbu Ioana Gabriela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Sirbu/Bazele%20electrotehnicii%20II.pdf Fundamentals of electrotechnics II
ISE I Mecanică M   sem II 1           0 2   1   V 4 DD     Mechanics
ISE I Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 11.1   sem II 1           0 2   2   E 4 F Bratu Cristian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Bratu/Programarea%20calculatoarelor%20si%20limbaje%20de%20programare.pdf Computer programming and programming languages
ISE I Tehnologia materialelor 11.1   sem I 1 2   1   E 3           0 DD Popescu Daniela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Daniela/Tehnologia%20materialelor.pdf Materials technology
ISE I Matematici speciale I DMA   sem II 1           0 2 2     E 4 F Popescu George http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20George/Matematici%20speciale%20I.pdf Special mathmatics I
ISE I Limba engleză DLS   sem II 1   1       0           0 C Marcu Diana http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Marcu%20Diana/engleza%201.pdf English
Page 
 of 5
     Records 1 to 125 of 512