Export to ExcelExport to WordExport to HTML
Sectia
Anul
DISCIPLINA
Fac
Cuplaje
semestrul
opt
C1
S1
L1
P1
E C1
Cred 1
C2
S2
L2
P2
E C2
Cred 2
tip
Cadru didactic
IEA VI Echipamente electrice de transport 11.1   sem II 1           0 2 1 1   E 7    
IEA VI Ingineria iluminatului și a instalațiilor electrice 11.3   sem II 1           0 2   1   E 8   Digă Silvia Maria
IEA VI Managementul calității energiei 11.3 IEA+SEIMC sem I 1 2 1     E 7           0   Rușinaru Denisa
IEA VI Metode moderne ín analiza și sinteza asistate a circuitelor electrice 11.1   sem I 1 2   2   E 8           0    
IEA VI Metode numerice pentru ecuații diferențiale cu derivate parțiale 11.2 IEA+SEIMC sem I 1 2   2   E 8           0   Militaru Romulus
IEA VI Modelarea numerică a dispozitivelor electromagnetice 11.1   sem I 1 2   1   V 7           0    
IEA VI Probleme speciale de transfer termic ín electrotehnică 11.2   sem II 1           0 2   2   E 8   Popa Ioan
IEA VI Sisteme imtegrate de supraveghere a echipamentelor electrice 11.2 IEA+SEIMC sem II 1           0 2   1   V 7   Ivanov Virginia
MEE VI Eficiență energetică (audituri, bilanțuri energetice) 11.3   sem II 1           0 2   1   E 6    
MEE VI Energetica clădirilor, íntreprinderilor și localităților 11.3   sem II 1           0 2 1     E 6    
MEE VI Matematică pentru ingineri 11.3   sem I 1 2   1   E 6           0    
MEE VI Noutăți ín domeniul instalațiilor termice șI hidraulice 11.3   sem I 1 2   1   E 6           0    
MEE VI Organizare și reglementare ín energetică 11.3   sem I 1 2 1     E 7           0    
MEE VI Proiect (analiza eficienței energetice a instalațiilor) 11.3   sem II 1           0       2 V 5    
MEE VI Proiect (dimensionarea șI verificarea schimbătoarelor de căldură) 11.3   sem I 1       2 V 5           0    
MEE VI Soluții moderne de producere a energiei (cogenerare, trigenerare) 11.3   sem II 1           0 2   1   E 7    
MEE VI Surse de poluare și instalații de protecție a mediului 11.3   sem II 1           0 2   1   E 6    
MEE VI Utilizarea calculatoarelor ín managementul energiei 11.3   sem I 1 2   1   E 6           0    
SEIMC VI Finanțarea investițiilor energetice 11.3   sem II 1           0 2 1     V 7   Rușinaru Denisa
SEIMC VI Managementul calității energiei 11.3 IEA+SEIMC sem I 1 2 1     E 7           0   Rușinaru Denisa
SEIMC VI Metode numerice pentru ecuații diferențiale cu derivate parțiale 11.2 IEA+SEIMC sem I 1 2 2     E 8           0   Militaru Romulus
SEIMC VI Regimuri tranzitorii ín sistemele energetice 11.1   sem I 1 2 1     V 7           0    
SEIMC VI Sisteme imtegrate de supraveghere a echipamentelor electrice 11.2 IEA+SEIMC sem II 1           0 2   1   V 7   Ivanov Virginia
SEIMC VI Soluții moderne de producere a energiei 11.3   sem II 1           0 2 1 1   E 8   Dinu Radu Cristian
SEIMC VI Soluții moderne ín instalații electroenergetice 11.3   sem I 1 2 1 1   E 8           0   Mănescu Leonardo Geo
SEIMC VI Surse de poluare și echipamente pentru protecția mediului 11.3   sem II 1           0 2 1 1   E 8   Digă Silvia Maria
Page 
 of 1
     Records 1 to 26 of 26