Export to ExcelExport to WordExport to HTML
Sectia
Anul
DISCIPLINA
Fac
Cuplaje
semestrul
opt
C1
S1
L1
P1
E C1
Cred 1
C2
S2
L2
P2
E C2
Cred 2
tip
Cadru didactic
DISCIPLINAEN
IEC IV Microcontrolere și automate programabile 11.1   sem I 1 2   1   E 4           0 DD Bratu Cristian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Bratu/Microcontrolere%20%c5%9fi%20automate%20programabile.pdf Microcontrollers and programmable automatons
IEC IV Instrumentație virtuală în ingineria electrică 11.1   sem II 1           0 2   2   E 4 DS Stănescu Dan Gabriel http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Stanescu/Instrumentatie%20virtuala.pdf  
IEC II Teoria circuitelor electrice I 11.1   sem II 1           0 3 2 1   E 5 DD     Theory of electric circuits I
IEC III Acționări electrice EM   sem II 1           0 2   2 1 E 4 DD     Electric drives
IEC III Calitate și fiabilitate 11.1   sem II 1           0 2 1     V 3 DD Dolan Alin Iulian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dolan/Calitate%20si%20fiabilitate.pdf Quality and Reliability
IEC III Convertoare electromecanice EM   sem I 1 2   2   E 5           0 DD Bulucea Cornelia Aida http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Bulucea/Convertoare%20electromecanice%20anul%20III,%20IEC.pdf Electromechanical Converters
IEC III Convertoare statice de putere EM   sem I 1 2   1   V 4           0 DD Popescu Mihaela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Mihaela/Convertoare%20statice_III_IEC.pdf Power static converters
IEC III Echipamente electrice I 11.1   sem I 1 2 2 2   E 6           0 DD Dolan Alin Iulian   Electric equipment I
IEC III Echipamente electrice II 11.1   sem II 1           0 2   2   E 4 DD Dolan Alin Iulian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dolan/Echipamente%20electrice%20II.pdf Electric equipment II
IEC III Electrotehnologii 11.1   sem II 1           0 2   2   E 4 DS     Electrotechnologies
IEC III Instrumentație virtuală în ingineria electrică 11.1   sem II 1           0 2   2   V 4 DS Stănescu Dan Gabriel http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Stanescu/Instrumentatie%20virtuala.pdf  
IEC III Măsurări electrice și electronice EM   sem I 1 2   1   V 4           0 DD Enache Sorin   Measuring electrics and electronics
IEC III Metoda elementului finit ín electrotehnică 11.1   sem II 1           0 2   1   V 3 DS Stănescu Dan Gabriel http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Stanescu/Metoda%20elementului%20finit%20in%20electrotehnica.pdf Finite element methods in electrotechnics
IEC III Practică de specialitate (3 săpt.=90 ore) 11.1   sem II 1           0       6 V 4 DS     Speciality practice (3weeks=90 hours)
IEC III Sisteme cu microprocesoare 11.1   sem II 1           0 2   2   E 4 DD     Systems with microprocessors
IEC III Tehnici de optimizare ín ingineria electrică 11.1   sem I 1 2   2   E 5           0 DS Dolan Alin Iulian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dolan/Tehnici%20de%20optimizare%20in%20ingineria%20electrica.pdf Optimization methods in electrical engineering
IEC III Teoria circuitelor electrice II 11.1   sem I 1 2 2 2   E 6           0 DD Nicolae Petre Marian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Nicolae%20Petre/Teoria%20circuitelor%20electrice%20II.pdf Theory of electric circuits II
IEC IV Analiza sistemelor neliniare ín ingineria electrică 11.1   sem I 1 2   1   E 3           0 DS Mandache Lucian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Mandache/Analiza%20sistemelor%20neliniare%20in%20ingineria%20electrica.pdf Analysis of non-linear systems in electrical engineering
IEC IV Compatibilitate electromagnetică 11.1   sem I 1 2 1 1   E 5           0 DS Nicolae Petre Marian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Nicolae%20Petre/Compatibilitate%20electromagnetica.pdf Electromagnetic compatibility
IEC IV Elaborarea proiectului de diplomă 11.1   sem II 1           0       4 V 4 DS      
IEC IV Electrotermie 11.1   sem II 1           0 2 1     V 3 DS Neacă Mitică Iustinian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Neaca/Electrotermie.pdf Electrothermy
IEC IV Electrotermie - proiect 11.1   sem II 1           0       1 P 1 DS Neacă Mitică Iustinian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Neaca/Electrotermie.pdf Electrothermy - project
IEC IV Ingineria sistemelor industriale 11.1   sem II 2           0 2 2     E 4 DS Neacă Mitică Iustinian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Neaca/Ingineria%20sistemelor%20industriale.pdf Engineering industrial systems
EIA IV Sisteme de conducere a zborului I-proiect 11.1   sem I 1       1 P 2           0 DS     Systems for flight management I-project
EIA IV Sisteme de dirijare aerospațială 11.1   sem II 1           0 2   2   E 5 DS     Aerospace guidance systems
EIA IV Sisteme de navigație aerospațială 11.1   sem I 2 2   2   E 5           0 DS Negrea Petre http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Negrea/Sisteme%20de%20navigatie%20aerospatiala.pdf Aerospace navigation systems
EM I Algebra liniară, geometrie analitică și diferentială DMA   sem I 1 2 2     E 5           0 F Popescu Paul http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Paul/Algebra%20liniara%20si%20geometrie%20analitica%20si%20diferentiala.pdf Linear Algebra, Analytic and Differential Geometry
EM I Analiză matematică I DMA   sem I 1 2 2     E 5           0 F Temereancă Laurenențiu   Mathematical analysis I
EM I Analiză matematică II DMA   sem II 1           0 2 2     E 5 F     Mathematical analysis II
EM I Aplicații în informatică EM   sem II 1           0 1 2     V 3 DS Vladu Ionel Cristian   Applications in Informatics
EM I Chimie CHI   sem I 1 2   1   V 4           0 F Tigae Cristian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Tigae/Chimie.pdf Chemistry
EM I Comunicare EM   sem I 1 1 1     V 3           0 C Roșca Daniela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Rosca%20D/COMUNICARE.pdf Communication
EM I Desen tehnic EM   sem I 1 1   2   V 4           0 F Marinescu Gabriel Cătălin   Technical design
EM I Economie generală FEAA   sem II 2           0 2 1     V 3 C     General economy
EM I Educație fizică și sport 1 EDF   sem I 1     1   V 1           0 C Ciocănescu Daniel http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciocanescu%20D/Educatie%20fizica%20I.pdf Physical education and sports 1
EM I Educație fizică și sport 2 EDF   sem II 1           0     1   V 1 C     Physical education and sports 2
EM I Fizică F   sem II 1           0 2 1     E 3 F     Physics
EM I Limba engleză 2 DLS   sem II 1           0 1 1     V 2 C Marcu Diana http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Marcu%20Diana/engleza%202.pdf  
EM I Limba engleză 1 DLS   sem I 1 1 1     V 2           0 C Marcu Diana http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Marcu%20Diana/engleza%201.pdf  
EM I Matematici speciale DMA   sem II 1           0 2 2     E 5 F     Special mathematics
EM I Mecanică și rezistența materialelor M   sem II 1           0 2   1   E 4 DD Tarniță Daniela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Tarnita/Mecanica%20si%20rezistenta%20materialelor.pdf Mechanics and strength of materials
EM I Metode și procedee tehnologice EM   sem I 1 2   1   E 4           0 DD Alboteanu Ionel Laurențiu http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Alboteanu/Metode%20si%20procedee%20tehnologice.pdf Technological methods and procedures
EM I Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1 EM   sem I 1 2   2   E 3           0 F Vladu Ionel Cristian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Vladu%20Cristian/Programarea%20calculatoarelor.pdf Computer programming and programming languages 1
EM I Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 2 EM   sem II 1           0 2   2   V 5 F     Computer programming and programming languages 2
EM II Baze de date ín ingineria electrică EM   sem II 1           0 2   1 1 E 4 DS Vladu Ionel Cristian   Data basis in electrical engineering
EM II Educație fizică și sport 3 EDF   sem I 1     1   V 1           0 C     Physical education and sports3
EM II Educație fizică și sport 4 EDF   sem II 1           0     1   V 1 C     Physical education and sports 4
EM II Electronică analogică EM   sem I 1 2   2 1 E 5           0 DD Subțirelu Gheorghe Eugen http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Subtirelu/Electronica%20Analogica.pdf Analogical Electronics
EM II Electronică digitală EM   sem II 1           0 2   1   E 3 DD Subțirelu Gheorghe Eugen http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Subtirelu/Electronica%20digitala%20MD_ES.pdf Digital electronics
EM II Electronică digitală-proiect EM   sem II 1           0       2 V 2 DD Subțirelu Gheorghe Eugen http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Subtirelu/Electronica%20digitala%20Proiect%20MD_ES.pdf Digital electronics-project
EM II Grafică asistată de calculator I EM   sem I 1 2   2   V 4           0 F Suru Constantin Vlad   Computer aided graphics I
EM II Grafică asistată de calculator II EM   sem II 1           0 1   2   V 3 F Suru Constantin Vlad   Computer aided graphics II
EM II Limba engleză 4 DLS   sem II 1           0   1     V 2 C Marcu Diana http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Marcu%20Diana/engleza%204.pdf  
EM II Limba engleză 3 DLS   sem I 1   1     V 2           0 C Marcu Diana http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Marcu%20Diana/engleza%203.pdf  
EM II Materiale electrotehnice EM   sem I 1 2   2   E 5           0 DD Alboteanu Ionel Laurențiu http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Alboteanu/Materiale%20electrotehnice.pdf Electrotechnic materials
EM II Măsurări electrice și electronice EM   sem II 1           0 2   2   E 5 DD Enache Sorin   Measuring electrics and electronics
EM II Norme și standarde ecologice în sisteme energetice EM   sem I 1 2 1     V 4           0 DS Petropol Șerb Gabriela Dana http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Petropol/Norme%20si%20standarde%20ecologice%20in%20sisteme%20energetice.pdf  
EM II Organe de mașini și mecanisme EM   sem I 1 2     2 E 5           0 DS Roșca Daniela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Rosca%20D/ORGANE%20DE%20MASINI%20SI%20MECANISME.pdf Machine parts and mechanisms
EM II Practică de domeniu (3săpt.=90ore) EM   sem II 1           0       6 V 4 DD      
EM II Teoria cämpului electromagnetic 11.1   sem I 1 2 1     E 5           0 DD Stănescu Dan Gabriel http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Stanescu/Teoria%20c%c3%a2mpului%20electromagnetic.pdf Electromagnetic field 's theory
EM II Teoria circuitelor electrice 11.1   sem II 1           0 3 1 1   E 4 DD Stănescu Dan Gabriel http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Stanescu/Teoria%20circuitelor%20electrice.pdf Electrical circuits theory
EM II Transmisii analogice și digitale EM   sem II 1           0 2   1   V 3 DS Ravigan Florin    
EM III Acționări hidraulice și pneumatice EM   sem II 1           0 2   2 1 E 5 DD Alboteanu Ionel Laurențiu http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Alboteanu/Actionari%20hidraulice%20si%20pneumatice.pdf Hydraulic and Pneumatic Drives
EM III Convertoare electromecanice I EM   sem I 1 3 1 2   E 6           0 DD Enache Sorin   Electromechanical converters I
EM III Convertoare electromecanice II EM   sem II 1           0 2   2 1 E 5 DD Petropol Șerb Gabriela Dana http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Petropol/Convertoare%20electromecanice%20II.pdf Electromechanical converters II
EM III Convertoare statice de putere I EM   sem I 1 2   2 1 E 5           0 DD Popescu Mihaela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Mihaela/Convertoare%20statice%20de%20putere%20I_III_EM.pdf Static Converters I
EM III Convertoare statice de putere II EM   sem II 1           0 2   2 1 E 5 DD Ivanov Iuri Sergiu   Static Converters II
EM III Echipamente electrice 11.1   sem I 1 2   2   V 5           0 DD Enache Sorin   Electric equipment
EM III Echipamente electrice și electronice pentru autovehicule EM   sem I 2 2   2   V 4           0 DS Enache Sorin   Electrical and Electronic Equipment of Autovehicles
EM III Echipamente și sisteme de securizare EM   sem II 2           0 2   2   E 4 DS Vladu Ionel Cristian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Vladu%20Cristian/Echipamente%20si%20sisteme%20de%20securizare.pdf Safety Equipment and Systems
EM III Instalații de climatizare EM   sem II 2           0 2   2   V 4 DS Alboteanu Ionel Laurențiu http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Alboteanu/Instalatii%20de%20climatizare.pdf Climatization Installations
EM III Măsurări electrice și electronice EM   sem I 1 2   2   E 5           0 DD Enache Sorin   Measuring electrics and electronics
EM III Practică de specialitate (3 săpt.=90 ore) EM   sem II 1           0       6 V 4 DS Subțirelu Gheorghe Eugen   Speciality practice (3weeks=90 hours)
EM III Producerea, transportul și distribuția energiei electrice EM   sem II 1           0 2   1   V 3 DD     Producing, transporting and distributing electric energy
EM III Traductoare, interfețe și achiziții de date EM   sem I 1 2   1   E 5           0 DD Dobriceanu Mircea http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dobriceanu/Traductoare,%20interfe%c5%a3e%20%c5%9fi%20achizi%c5%a3ii%20de%20date.pdf Translators, interfaces and data acquisitions
EM IV Acționări electrice I EM   sem I 1 3   2   E 6           0 DD Drighiciu Mircea Adrian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Drighiciu/Actionari%20electrice%20I.pdf Electric drives I
EM IV Acționări electrice II EM   sem II 1           0 2   2 1 E 5 DD Drighiciu Mircea Adrian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Drighiciu/Actionari%20electrice%20II.pdf Electric drives II
EM IV Echipamente numerice pentru instalații electromecanice EM   sem II 1           0 2 1 2   E 6 DS Suru Constantin Vlad   Digital equipment for electromechanical installations
EM IV Elaborarea proiectului de diplomă EM   sem II 1           0       4 V 4 DS      
EM IV Linii de fabricație și roboți EM   sem I 1 3   2   E 5           0 DS Boteanu Niculae http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Boteanu/Linii%20de%20fabricatie%20si%20roboti.pdf Manufacturing lines and robots
EM IV Management FEAA   sem I 1 1 1     V 2           0 DD Sîrbu Mirela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Sirbu%20Mirela/ManagementEM.pdf Management
EM IV Micromașini electrice EM   sem I 1 2   2 1 E 4           0 DS Enache Monica Adela   Electrical micro-machines
EM IV Modelare și simulare în ingineria electrică EM   sem I 1 1   2   V 3           0 DS Ivanov Iuri Sergiu    
EM IV Practică pentru Proiectul de diplomă (2 săpt. = 60 ore) EM   sem II 1           0       4 V 4 DS      
EM IV Servosisteme EM   sem II 2           0 3   1   E 3 DS Lincă Mihăiță   Servosystems
EM IV Servosisteme - proiect EM   sem II 1           0       2 V 2 DS Lincă Mihăiță    
EM IV Sisteme cu microprocesoare EM   sem I 1 2   2   E 5           0 DD Dobriceanu Mircea http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dobriceanu/Sisteme%20cu%20microprocesoare.pdf Systems with microprocessors
EM IV Tracțiune electrică EM   sem II 1           0 3   2   E 6 DS Cismaru Cristian Daniel http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Cismaru/Tractiune%20Electrica.pdf Electric traction
EM IV Utilaje și tehnologii neconvenționale EM   sem I 2 2   1 1 E 5           0 DS Ravigan Florin http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ravigan/Utilaje%20si%20tehnologii%20neconventionale.pdf Unconventional technologies and equipment
EM-FR I Algebra liniară, geometrie analitică și diferentială DMA   sem I 1 2 2     E 5           0 F Popescu Paul http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Paul/Algebra%20liniara%20si%20geometrie%20analitica%20si%20diferentiala.pdf Linear Algebra, Analytic and Differential Geometry
EM-FR I Analiză matematică I DMA   sem I 1 2 2     E 5           0 F Daneț Paul Cristian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Danet%20Cristian/Analiza%20Matematica%20I.pdf Mathematical analysis I
EM-FR I Analiză matematică II DMA   sem II 1           0 2 2     E 5 F Daneț Paul Cristian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Danet%20Cristian/Analiza%20Matematica%20II.pdf Mathematical analysis II
EM-FR I Aplicații în informatică EM   sem II 1           0 1 2     V 3 DS Vladu Ionel Cristian   Applications in Informatics
EM-FR I Chimie CHI   sem I 1 2   1   V 4           0 F Tigae Cristian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Tigae/Chimie.pdf Chemistry
EM-FR I Comunicare EM   sem I 1 1 1     V 3           0 C Roșca Daniela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Rosca%20D/COMUNICARE.pdf Communication
EM-FR I Desen tehnic EM   sem I 1 1   2   V 4           0 F Marinescu Gabriel Cătălin   Technical design
EM-FR I Economie generală FEAA   sem II 2           0 2 1     V 3 C     General economy
EM-FR I Educație fizică și sport 1 EDF   sem I 1     1   V 1           0 C Ciocănescu Daniel http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciocanescu%20D/Educatie%20fizica%20I.pdf Physical education and sports 1
EM-FR I Educație fizică și sport 2 EDF   sem II 1           0     1   V 1 C Ciocănescu Daniel   Physical education and sports 2
EM-FR I Fizică F   sem II 1           0 2 1     E 3 F     Physics
EM-FR I Limba engleză 2 DLS   sem II 1           0 1 1     V 2 C Marcu Diana http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Marcu%20Diana/engleza%202.pdf  
EM-FR I Limba engleză 1 DLS   sem I 1 1 1     V 2           0 C Marcu Diana http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Marcu%20Diana/engleza%201.pdf  
EM-FR I Matematici speciale DMA   sem II 1           0 2 2     E 5 F     Special mathematics
EM-FR I Mecanică și rezistența materialelor M   sem II 1           0 2   1   E 4 DD Tarniță Daniela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Tarnita/Mecanica%20si%20rezistenta%20materialelor.pdf Mechanics and strength of materials
EM-FR I Metode și procedee tehnologice EM   sem I 1 2   1   E 4           0 DD Alboteanu Ionel Laurențiu http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Alboteanu/Metode%20si%20procedee%20tehnologice.pdf Technological methods and procedures
EM-FR I Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1 EM   sem I 1 2   2   E 3           0 F Vladu Ionel Cristian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Vladu%20Cristian/Programarea%20calculatoarelor.pdf Computer programming and programming languages 1
EM-FR I Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 2 EM   sem II 1           0 2   2   V 5 F     Computer programming and programming languages 2
EM-FR II Baze de date ín ingineria electrică EM   sem II 1           0 2   1 1 E 4 DS Vladu Ionel Cristian   Data basis in electrical engineering
EM-FR II Educație fizică și sport 3 EDF   sem I 1     1   V 1           0 C Diaconescu Dragoș   Physical education and sports3
EM-FR II Educație fizică și sport 4 EDF   sem II 1           0     1   V 1 C Diaconescu Dragoș   Physical education and sports 4
EM-FR II Electronică analogică EM   sem I 1 2   2 1 E 5           0 DD Subțirelu Gheorghe Eugen http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Subtirelu/Electronica%20Analogica.pdf Analogical Electronics
EM-FR II Electronică digitală EM   sem II 1           0 2   1   E 3 DD Subțirelu Gheorghe Eugen http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Subtirelu/Electronica%20digitala%20MD_ES.pdf Digital electronics
EM-FR II Electronică digitală-proiect EM   sem II 1           0       2 V 2 DD Subțirelu Gheorghe Eugen http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Subtirelu/Electronica%20digitala%20Proiect%20MD_ES.pdf Digital electronics-project
EM-FR II Grafică asistată de calculator I EM   sem I 1 2   2   V 4           0 F Suru Constantin Vlad   Computer aided graphics I
EM-FR II Grafică asistată de calculator II EM   sem II 1           0 1   2   V 3 F Suru Constantin Vlad   Computer aided graphics II
EM-FR II Limba engleză 4 DLS   sem II 1           0   1     V 2 C Marcu Diana http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Marcu%20Diana/engleza%204.pdf  
EM-FR II Limba engleză 3 DLS   sem I 1   1     V 2           0 C Marcu Diana http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Marcu%20Diana/engleza%203.pdf  
EM-FR II Materiale electrotehnice EM   sem I 1 2   2   E 5           0 DD Alboteanu Ionel Laurențiu http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Alboteanu/Materiale%20electrotehnice.pdf Electrotechnic materials
EM-FR II Măsurări electrice și electronice EM   sem II 1           0 2   2   E 5 DD Enache Sorin   Measuring electrics and electronics
EM-FR II Norme și standarde ecologice în sisteme energetice EM   sem I 1 2 1     V 4           0 DS Petropol Șerb Gabriela Dana http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Petropol/Norme%20si%20standarde%20ecologice%20in%20sisteme%20energetice.pdf  
EM-FR II Organe de mașini și mecanisme EM   sem I 1 2     2 E 5           0 DS Roșca Daniela http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Rosca%20D/ORGANE%20DE%20MASINI%20SI%20MECANISME.pdf Machine parts and mechanisms
EM-FR II Practică de domeniu (3săpt.=90ore) EM   sem II 1           0       6 V 4 DD      
EM-FR II Teoria cämpului electromagnetic 11.1   sem I 1 2 1     E 5           0 DD Stănescu Dan Gabriel http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Stanescu/Teoria%20c%c3%a2mpului%20electromagnetic.pdf Electromagnetic field 's theory
EM-FR II Teoria circuitelor electrice 11.1   sem II 1           0 3 1 1   E 4 DD Stănescu Dan Gabriel http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Stanescu/Teoria%20circuitelor%20electrice.pdf Electrical circuits theory
EM-FR II Transmisii analogice și digitale EM   sem II 1           0 2   1   V 3 DS      
Page 
 of 5
     Records 1 to 125 of 511