Export to ExcelExport to WordExport to HTML
Sectia
Anul
DISCIPLINA
Fac
Cuplaje
semestrul
opt
C1
S1
L1
P1
E C1
Cred 1
C2
S2
L2
P2
E C2
Cred 2
tip
Cadru didactic
DISCIPLINAEN
SEC VI Etică și integritate academică     sem I 1 1       V 2           0 C Enache Sorin https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Enache%20Sorin/Feb2022/Etica%20si%20integritate%20academica%20%28anul%20VI%20SEC%2BIEAPMM%29.pdf Ethics and academic integrity
SEC VI Analiza valorii     sem I 1 1 1     E 4           0 CA Lincă Mihăiță https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Linca/Feb2022/ANALIZA%20VALORII.pdf Analysis of value
SEC VI Elaborarea lucrării de disertație (56 ore, activitatea asistată parțial)     sem II 1           0       4 V 4 DS      
SCIA VI Sisteme de estimare a stării aparatelor de zbor     sem I 1 2   1 1 E 5           0 DA Lungu Mihai Aureliu https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Lungu%20Mihai/Sisteme%20de%20estimare%20a%20starii%20aparatelor%20de%20zbor.pdf Aircraft state estimation systems
ISE II Măsurări electrice și neelectrice I     sem II 1           0 2   1   V 3 DD Enache Sorin https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Enache%20Sorin/Feb2022/M%C4%83sur%C4%83ri%20electrice%20%C8%99i%20electronice%20%28anul%20II%20IEC%2BISE%29.pdf  
ISE II Mecanica fluidelor     sem I 2 2 1 1   E 5           0 DD Popescu Daniela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Daniela/NoiFeb2022/Mecanica%20fluidelor.pdf Fluid mechanics
ISE II Medii de calcul ingineresc     sem II 1           0 2   2   E 4 DS Duinea Adelaida Mihaela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Duinea/Feb2022/Medii%20de%20calcul%20%20ingineresc.pdf Engineering computing environments
ISE II Medii de calcul ingineresc     sem II 1           0       1 P 2 DS Duinea Adelaida Mihaela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Duinea/Feb2022/Medii%20de%20calcul%20%20ingineresc-proiect.pdf Engineering computing environments
ISE II Metode numerice     sem I 1 2 1 1   V 4           0 F Florea Aurelia https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Florea%20Aurelia/Metode%20numerice%20pentru%20ingineri.pdf Numerical methods
ISE II Practică de domeniu (3săpt.=90ore)     sem II 1           0       90 V 4 DD      
ISE II Rezistența materialelor     sem I 1 2   1 1 E 4           0 DD Popescu Daniela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Daniela/NoiFeb2022/Rezistenta%20materialelor.pdf Strength of materials
ISE II Surse regenerabile     sem II 1           0 2   1   E 3 DD Bratu Cristian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Bratu/Feb2022/Surse%20regenerabile.pdf Renewable sources
ISE II Tehnici de optimizare ín energetică     sem II 2           0 2 1     V 3 DS Ciontu Marian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciontu/Tehnici%20de%20optimizare%20in%20energetica.pdf Optimization techniques in energetics
ISE II Termotehnică     sem I 1 2 2 1   E 6           0 DD Duinea Adelaida Mihaela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Duinea/Termotehnica.pdf Thermotechnics
ISE II Transfer de căldură și masă     sem II 1           0 2 1 1   E 4 DD Duinea Adelaida Mihaela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Duinea/Transfer%20de%20c%C4%83ldura%20si%20masa.pdf Heat and mass transfer
ISE III Conducerea proceselor energetice     sem I 2 2   1   E 4           0 DS Ciontu Marian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciontu/Conducerea%20proceselor%20energetice.pdf Administration of Energetic processes
ISE III Drept și legislație ín energetică     sem II 1           0 2 1     V 3 DS Stan-Ivan Felicia Elena https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Stan%20F/NoiFeb2022/Drept%20si%20legislatie%20in%20energetica.pdf Law and legislation in energetics
ISE III Echipamente electrice     sem I 1 2   1   E 4           0 DD Dolan Alin Iulian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dolan/Feb2022/Echipamente%20electrice%2021-22.pdf Electric equipment
ISE III Echipamente și instalații termice     sem I 1 2 1 1   E 5           0 DD Duinea Adelaida Mihaela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Duinea/Echipamente%20si%20instalatii%20termice.pdf Thermal equipments and installations
ISE III Fiabilitate     sem I 1 2 1     V 3           0 DD Ciontu Marian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciontu/Fiabilitate.pdf Viability
ISE III Mașini hidraulice     sem II 1           0 2 1 1   E 4 DD Popescu Daniela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Daniela/NoiFeb2022/Masini%20hidraulice.pdf Hydraulic devices
ISE III Mașini și acționări electrice I     sem I 1 2   1   E 4           0 DD Vlad Ion https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Vlad%20Ion/Feb2022/Masini%20si%20Actionari%20electrice%20I%20ISE.pdf Electric devices and drives I
ISE III Mașini și acționări electrice II     sem II 1           0 2   1   E 3 DD Lincă Mihăiță https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Linca/Feb2022/Actionari%20Electrice%20%28anul%20III%20ISE%29.pdf Electric devices and drives II
ISE III Materiale electrotehnice     sem II 1           0 2   1   V 3 DS Ardeleanu Mircea Emilian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ardeleanu/Materiale%20electrotehnice%28an%20III%2C%20ISE%29.pdf Electrotechnic materials
ISE III Măsurări electrice și neelectrice II     sem I 1 2   1   V 4           0 DD Bratu Cristian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Bratu/Feb2022/Masurari%20electrice%20si%20neelectrice%20II.pdf  
ISE III Practică de specialitate (3 săpt.=90 ore)     sem II 1           0       90 V 4 DS     Speciality practice (3weeks=90 hours)
ISE III Producerea energiei electrice și termice I     sem II 1           0 2 1 1 1 E 4 DD Duinea Adelaida Mihaela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Duinea/Feb2022/Producerea%20energiei%20electrice%20si%20termice.pdf Producing electric and thermal energy I
ISE III Protecția mediului     sem II 1           0 2 1     E 2 C Stan-Ivan Felicia Elena https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Stan%20F/NoiFeb2022/Protectia%20mediului.pdf Environment protection
ISE III Rețele electrice I     sem II 1           0 2 1 1   E 4 DD Rușinaru Denisa https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Rusinaru/Retele%20electrice%20I.pdf Electric networks I
ISE III Sisteme de conducere, supraveghere și achiziții de date     sem II 2           0 2   1   V 3 DS Bratu Cristian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Bratu/Feb2022/Sisteme%20de%20conducere%2C%20supraveghere%20-%20bratu.pdf  
ISE III Tehnologii internet     sem I 1 2   2   V 3           0 DS Duinea Adelaida Mihaela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Duinea/Feb2022/Tehnologii%20Internet.pdf Internet technologies
ISE III Teoria reglării automate     sem I 1 2 1     E 3           0 DD Danciu Daniela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Danciu/Feb2022/Teoria%20sistemelor%20automate_2022.pdf  
ISE IV Calitatea energiei electrice     sem II 1           0 2   1   E 4 DS Rușinaru Denisa https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Rusinaru/Calitatea%20energiei%20electrice.pdf Electric energy quality
ISE IV Elaborarea Proiectului de diplomă (56 ore)     sem II 1           0       4 V 5 DS      
ISE IV Electrosecuritate și izolația rețelelor electrice     sem I 1 2 1 1   V 5           0 DS Mircea Paul Mihai https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Mircea%20Mihai/Electrosecuritatea%20instala%C5%A3iilor%20energetice.pdf Electrical safety and insulation of the electrical networks
ISE IV Interacțiunea echipamente - rețea electrică     sem I 1 2   1   V 3           0 DS Bratu Cristian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Bratu/Feb2022/Interactiunea%20echipamente-retea%20electrica.pdf Equipment-electrical network interaction
ISE IV Limbi moderne     sem II 1   1       0   1     V 3 C Marcu Diana https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Marcu%20Diana/engleza%20tehnica_anul%204%20sem%202.pdf Modern languages
ISE IV Management     sem II 1           0 2 1     V 4 DD Sîrbu Mirela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Sirbu%20Mirela/ManagementISE.pdf Management
ISE IV Partea electrică a centralelor și stațiilor     sem I 1 2   2   E 4           0 DD Mircea Paul Mihai https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Mircea%20Mihai/Partea%20electric%C4%83%20a%20centralelor%20%C5%9Fi%20sta%C5%A3iilor.pdf The electrical part of power stations and sub-stations
ISE IV Partea electrică a centralelor și stațiilor-proiect     sem I 1       1 P 1           0 DD Mircea Paul Mihai https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Mircea%20Mihai/Partea%20electric%C4%83%20a%20centralelor%20%C5%9Fi%20sta%C5%A3iilor.pdf The electrical part of power stations and sub-stations-projet
ISE IV Practică pentru Proiectul de diplomă (60 ore)     sem II 1           0       60 V 5 DS      
ISE IV Producerea energiei electrice și termice II     sem I 1 2 1 1   E 5           0 DS Dinu Radu Cristian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dinu/Producerea%20Energiei%20Electrice%20si%20Termice%20II.pdf Producing electric and thermal energy II
ISE IV Protecții în sisteme electroenergetice     sem I 2 3 1 2   E 5           0 DS Ciontu Marian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciontu/Protectii%20electrice%20II.pdf  
ISE IV Protecții în sisteme electroenergetice-proiect     sem I 2       1 P 1           0 DS Buzatu Gabriel-Cosmin    
ISE IV Rețele electrice II     sem I 1 2 1 1   E 5           0 DD Mănescu Leonardo Geo https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Manescu/Retele%20electrice%20II%20-%20proiect.pdf Electric networks II
ISE IV Rețele electrice II-proiect     sem I 1       1 P 1           0 DD Buzatu Gabriel-Cosmin   Electric networks II-project
ISE IV Sisteme electroenergetice     sem II 1           0 2 1 2   E 5 DS Mănescu Leonardo Geo https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Manescu/Sisteme%20electromagnetice.pdf Power Systems
ISE IV Tehnica tensiunilor ínalte     sem II 2           0 2   1   E 4 DS Dolan Alin Iulian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dolan/Feb2022/Tehnica%20tensiunilor%20inalte%2021-22.pdf High voltage technique
SCIA V Cercetare științifică (196 ore asistate parțial) 11.1   sem I 1       14 V 8           0 DS     Scientific research (196 hours partially assisted)
SCIA V Cercetare științifică (98 ore asistate parțial) 11.1   sem II 1           0       7 V 6 DS     Scientific research (98 hours partially assisted)
SCIA V Comanda automată a sistemelor de propulsie aerospațială 11.1   sem II 1           0 2 1 1   E 6 CA Tudosie Alexandru Nicolae http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Tudosie/Comanda%20automata%20a%20sistemelor%20de%20propulsie%20aerospatiala.pdf Aerospace propulsion systems automatic control
SCIA V Controlul automat al zborului aeronavelor la aterizare 11.1   sem I 2 2 1 1   E 5           0 DS Lungu Mihai Aureliu http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Lungu%20Mihai/Controlul%20automat%20al%20zborului%20aeronavelor%20la%20aterizare.pdf Automatic flight control of aircraft landing
SCIA V Dinamica și controlul zborului microvehiculelor aeriene 11.1   sem II 2           0 1 1   1 E 6 DA Tudosie Alexandru Nicolae https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Tudosie/Feb2022/Dinamica%20si%20contr%20MAV_bilingv.pdf Micro aerial vehicles dynamics and flight control
SCIA V Grafică inginerească 3D 11.1   sem I 1 1   2   V 4           0 DA Tudosie Alexandru Nicolae http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Tudosie/Grafica%20inginereasca%203D.pdf 3D-Computer aided graphics
SCIA V Modelarea și simularea echipamentelor de aviație 11.1   sem II 2           0 2   2   E 6 DA Dincă Liviu https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dinca/Feb2022/FISA%20MSEA%20BILINGVA.pdf Modelling and simulation of aviation equipments
SCIA V Senzori și traductoare miniaturizate pentru aplicații aerospațiale 11.1   sem I 2 1 1     E 4           0 DS Negrea Petre https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Negrea/Feb2022/Senzori%20si%20traductoare%20miniaturizate%20pentru%20aplicatii%20aerospatiale.pdf Miniaturised sensors and transducers for aerospace engineering
SCIA V Sisteme complexe de conversie a energiei electrice la bordul aparatelor de zbor 11.1   sem I 2 1   1   E 4           0 CA Corcău Jenica Ileana https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Corcau/NoiFeb2022/Sisteme%20complexe%20de%20conversie%20a%20energiei%20electrice%20de%20la%20bordul%20aparatelor%20de%20zbor.pdf On-board complex systems for electrical energy conversion
SCIA V Sisteme giroscopice complexe de orientare, stabilizare și control 11.1   sem II 1           0 2   1   E 6 DA Lungu Mihai Aureliu https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Lungu%20Mihai/Sisteme%20giroscopice%20complexe%20de%20orientare%2C%20stabilizare%20si%20control.pdf Complex gyroscopic systems for orientation, stabilization and control
SCIA V Sisteme integrate de navigație aerospațială 11.1   sem I 1 2     1 E 5           0 CA Negrea Petre https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Negrea/Feb2022/Sisteme%20integrate%20de%20navigatie%20aerospatiala.pdf Integrated aerospace navigation systems
SCIA VI Cercetare științifică (98 ore asistate parțial)     sem I 1       7 V 6           0 DS     Scientific research (98 hours partially assisted)
SCIA VI Elaborarea lucrării de disertație (56 ore asistate parțial)     sem II 1           0       4 V 10 DS     Dissertation paper drafting (56 hours partially assisted)
SCIA VI Etică și integritate academică     sem I 1 1       V 2           0 C Popescu Daniela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Daniela/NoiFeb2022/Etica%20si%20integritate%20academica.pdf Ethics and academic integrity
SCIA VI Practică de cercetare (196 ore asistate parțial)     sem II 1           0       14 V 10 DA     Practical activities for research (196 hours partially assisted)
SCIA VI Practică pentru elaborarea lucrării de disertație (140 ore asistate parțial)     sem II 1           0       10 V 10 DS     Practical for elaboration of dissertation work (140 hours partially assisted)
SCIA VI Sisteme adaptive cu rețele neuronale pentru conducerea zborului     sem I 1 1   1   E 4           0 DS Lungu Mihai Aureliu https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Lungu%20Mihai/Sisteme%20adaptive%20cu%20retele%20neuronale%20pentru%20conducerea%20zborului.pdf Adaptive systems with neural networks for flight command
ISE II Matematici speciale II     sem I 1 2 1     E 4           0 F Popescu George https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20George/Matematici%20speciale.pdf Special mathmatics II
ISE II Bazele electrotehnicii II     sem II 1           0 2 1 1   E 4 DD Sîrbu Ioana Gabriela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Sirbu/Feb2022/Bazele%20electrotehnicii%20II.pdf Fundamentals of electrotechnics II
ISE II Educație fizică III     sem I 1     1   V 1           0 C Ciocănescu Daniel https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciocanescu%20D/Educatie%20fizica%20III.pdf Physical Education III
ISE II Educație fizică IV     sem II 1           0     1   V 1 C Ciocănescu Daniel https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciocanescu%20D/Educatie%20fizica%20IV.pdf Physical Education IV
ISE II Electronică     sem I 1 2   2   V 3           0 DD Neacă Andreea Maria https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Neaca%20Andreea/Electronica%20I%20_IEC_2022.pdf Electronics
ISE II Energetică generală și conversia energiei     sem II 1           0 2 1     E 3 DD Bratu Cristian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Bratu/Feb2022/Energetica%20generala%20si%20conversia%20energiei.pdf General energetics and energy conversion
EIA IV Sisteme de navigație aerospațială     sem I 2 2   2   E 5           0 DS Negrea Petre https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Negrea/Feb2022/Sisteme%20de%20navigatie%20aerospatiala.pdf Aerospace navigation systems
EM I Algebra liniară, geometrie analitică și diferentială DMA   sem I 1 2 2     E 5           0 F Popescu Paul http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Paul/Algebra%20liniara%20si%20geometrie%20analitica%20si%20diferentiala.pdf Linear Algebra, Analytic and Differential Geometry
EM I Analiză matematică I DMA   sem I 1 2 2     E 5           0 F Temereancă Laurenențiu https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Temereanca/Analiza%20matematica%20I_Temereanca.pdf Mathematical analysis I
EM I Analiză matematică II DMA   sem II 1           0 2 2     E 5 F Temereancă Laurenențiu https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Temereanca/Analiza%20matematica%20II_Temereanca.pdf Mathematical analysis II
EM I Aplicații în informatică EM   sem II 1           0 1 2     V 3 DS Vladu Ionel Cristian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Vladu%20Cristian/Feb2022/Aplicatii%20in%20informatica.pdf Applications in Informatics
EM I Chimie CHI   sem I 1 2   1   V 4           0 F Tigae Cristian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Tigae/Chimie.pdf Chemistry
EM I Comunicare EM   sem I 1 1 1     V 3           0 C Roșca Daniela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Rosca%20D/Feb2022/COMUNICARE%202022.pdf Communication
EM I Desen tehnic EM   sem I 1 1   2   V 4           0 F Marinescu Gabriel Cătălin https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Tutunea%20Dragos/Desen%20tehnic.pdf Technical design
EM I Economie generală FEAA   sem II 2           0 2 1     V 3 C Dragomir Laurențiu https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dragomir%20Laurentiu/Economie.pdf General economy
EM I Educație fizică și sport 1 EDF   sem I 1     1   V 1           0 C Ciocănescu Daniel http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciocanescu%20D/Educatie%20fizica%20I.pdf Physical education and sports 1
EM I Educație fizică și sport 2 EDF   sem II 1           0     1   V 1 C Ciocănescu Daniel https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciocanescu%20D/Educatie%20fizica%20II.pdf Physical education and sports 2
EM I Fizică F   sem II 1           0 2 1     E 3 F Negru Iulian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Negru/Feb2022/Fizica_IEC_EIA_EM_IAIE_2022.pdf Physics
EM I Limba engleză 2 DLS   sem II 1           0 1 1     V 2 C Marcu Diana http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Marcu%20Diana/engleza%202.pdf English 2
EM I Limba engleză 1 DLS   sem I 1 1 1     V 2           0 C Marcu Diana http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Marcu%20Diana/engleza%201.pdf English 1
EM I Matematici speciale DMA   sem II 1           0 2 2     E 5 F Constantinescu Dana https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Constantinescu%20Dana/NoiFeb2022/Matematici%20Speciale_IE_Constantinescu.pdf Special mathematics
EM I Mecanică și rezistența materialelor M   sem II 1           0 2   1   E 4 DD Tarniță Daniela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Tarnita/Feb2022/Mecanica%20si%20rezistenta%20materialelor%20ro-eng.pdf Mechanics and strength of materials
EM I Metode și procedee tehnologice EM   sem I 1 2   1   E 4           0 DD Alboteanu Ionel Laurențiu http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Alboteanu/Metode%20si%20procedee%20tehnologice.pdf Technological methods and procedures
EM I Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1 EM   sem I 1 2   2   E 3           0 F Vladu Ionel Cristian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Vladu%20Cristian/Feb2022/Programarea%20calculatoarelor1.pdf Computer programming and programming languages 1
EM I Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 2 EM   sem II 1           0 2   2   V 5 F Cismaru Cristian Daniel https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Cismaru/Programarea%20calculatoarelor%20si%20limbaje%20de%20programare%202.pdf Computer programming and programming languages 2
EM II Baze de date ín ingineria electrică     sem II 1           0 2   1 1 E 4 DS Vladu Ionel Cristian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Vladu%20Cristian/Feb2022/Baze%20de%20date%20in%20inginerie%20electrica.pdf Data basis in electrical engineering
EM II Educație fizică și sport 3     sem I 1     1   V 1           0 C Ciocănescu Daniel https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciocanescu%20D/Educatie%20fizica%20III.pdf Physical education and sports3
EM II Educație fizică și sport 4     sem II 1           0     1   V 1 C Ciocănescu Daniel https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciocanescu%20D/Educatie%20fizica%20IV.pdf Physical education and sports 4
EM II Electronică analogică     sem I 1 2   2 1 E 5           0 DD Subțirelu Gheorghe Eugen https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Subtirelu/Feb2022/Electronica%20Analogica.pdf Analogical Electronics
EM II Electronică digitală     sem II 1           0 2   1   E 3 DD Subțirelu Gheorghe Eugen https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Subtirelu/Feb2022/Electronica%20digitala.pdf Digital electronics
EM II Electronică digitală-proiect     sem II 1           0       2 P 2 DD Subțirelu Gheorghe Eugen https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Subtirelu/Feb2022/Electronica%20digitala.pdf Digital electronics-project
EM II Grafică asistată de calculator I     sem I 1 2   2   V 4           0 F Suru Constantin Vlad https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Suru/Feb2022/Grafica%20Asistata%20De%20Calculator%20I.pdf Computer aided graphics I
EM II Grafică asistată de calculator II     sem II 1           0 1   2   V 3 F Suru Constantin Vlad https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Suru/Feb2022/Grafica%20asistata%20de%20calculator%20II.pdf Computer aided graphics II
EM II Limbi moderne 3     sem I 1   1     V 2           0 C Marcu Diana https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Marcu%20Diana/engleza%203.pdf Modern language 3
EM II Limbi moderne 4     sem II 1           0   1     V 2 C Marcu Diana https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Marcu%20Diana/engleza%204.pdf Modern language 4
EM II Materiale electrotehnice     sem I 1 2   2   E 5           0 DD Alboteanu Ionel Laurențiu https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Alboteanu/Materiale%20electrotehnice.pdf Electrotechnic materials
EM II Măsurări electrice și electronice     sem II 1           0 2   2   E 5 DD Enache Sorin https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Enache%20Sorin/Feb2022/M%C4%83sur%C4%83ri%20electrice%20%C8%99i%20electronice%20%28anul%20II%20EM%2BIAIE%29.docx Measuring electrics and electronics
EM II Norme și standarde ecologice în sisteme energetice     sem I 1 2 1     V 4           0 DS Petropol Șerb Gabriela Dana https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Petropol/Feb2022/Norme%20si%20standarde%20ecologice%20in%20sisteme%20energetice_Anul%20III_EM_Zi.pdf Ecological Norms and Standards in Energetical Systems
EM II Organe de mașini și mecanisme     sem I 1 2     2 E 5           0 DS Roșca Daniela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Rosca%20D/Feb2022/ORGANE%20DE%20MASINI%20SI%20MECANISME%202022.pdf Machines parts and mechanisms
EM II Practică de domeniu (3săpt.=90ore)     sem II 1           0       90 V 4 DD      
EM II Teoria cämpului electromagnetic     sem I 1 2 1 1   E 5           0 DD Stănescu Dan Gabriel https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Stanescu/Teoria%20c%C3%A2mpului%20electromagnetic.pdf Electromagnetic field 's theory
EM II Teoria circuitelor electrice     sem II 1           0 3 1 1   E 4 DD Stănescu Dan Gabriel https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Stanescu/Teoria%20circuitelor%20electrice.pdf Electrical circuits theory
EM II Transmisii analogice și digitale     sem II 1           0 2   1   V 3 DS Ravigan Florin https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ravigan/Feb2022/Transmisii%20analogice%20si%20digitale.pdf Analog and digital transmissions
EM III Acționări hidraulice și pneumatice     sem II 1           0 2   2 1 E 5 DD Alboteanu Ionel Laurențiu https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Alboteanu/Actionari%20hidraulice%20si%20pneumatice.pdf Hydraulic and Pneumatic Drives
EM III Convertoare statice de putere I     sem I 1 2   2 1 E 5           0 DD Popescu Mihaela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Mihaela/Feb2022/Convertoare%20statice%20de%20putere%20II_III_EM.pdf Static Converters I
EM III Convertoare statice de putere II     sem II 1           0 2   2 1 E 5 DD Popescu Mihaela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Mihaela/Feb2022/Convertoare%20statice%20de%20putere%20II_III_EM.pdf Static Converters II
EM III Echipamente electrice     sem I 1 2   2   V 5           0 DD Brojboiu Maria https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Brojboiu/Echipamente%20electrice%20II.pdf Electric equipment
EM III Echipamente electrice și electronice pentru autovehicule     sem I 2 2   2   E 5           0 DS Enache Sorin https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Enache%20Sorin/Feb2022/Echipamente%20electrice%20%C8%99i%20electronice%20pentru%20autovehicule%20%28anul%20III%20EM%29.pdf Electrical and Electronic Equipment of Autovehicles
EM III Echipamente și sisteme de securizare     sem II 2           0 2   1   E 4 DS Vladu Ionel Cristian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Vladu%20Cristian/Feb2022/Echipamente%20si%20sisteme%20de%20securizare.pdf Safety Equipment and Systems
EM III Instalații de climatizare     sem II 2           0 2   2   V 4 DS Alboteanu Ionel Laurențiu https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Alboteanu/Instalatii%20de%20climatizare.pdf Climatization Installations
EM III Mașini electrice I     sem I 1 2 1 2   E 6           0 DD Enache Sorin https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Enache%20Sorin/Feb2022/Masini%20electrice%20I%20%28anul%20III%20EM%2BIAIE%29.pdf Electric devices I
EM III Mașini electrice II     sem II 1           0 3   2 1 E 5 DD Petropol Șerb Gabriela Dana https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Petropol/Feb2022/Masini%20electrice%20-II_Anul%20III_EM%20FR.pdf Electric devices II
EM III Practică de specialitate (3 săpt.=90 ore)     sem II 1           0       90 V 4 DS     Speciality practice (3weeks=90 hours)
EM III Producerea, transportul și distribuția energiei electrice     sem II 1           0 2   1   V 3 DD Mircea Paul Mihai https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Mircea%20Mihai/Producerea%2C%20transportul%20%C5%9Fi%20distribu%C5%A3ia%20energiei%20electrice.pdf Producing, transporting and distributing electric energy
EM III Teoria sistemelor și reglaj automat     sem I 1 2 1 1   V 4           0 DD Stîngă Florin   Systems theory and automatic control
EM III Traductoare, interfețe și achiziții de date     sem I 1 2   2   E 5           0 DD Dobriceanu Mircea https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dobriceanu/Traductoare%2C%20interfe%C5%A3e%20%C5%9Fi%20achizi%C5%A3ii%20de%20date.pdf Translators, interfaces and data acquisitions
EM IV Acționări electrice I     sem I 1 3   2   E 6           0 DD Drighiciu Mircea Adrian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Drighiciu/Actionari%20electrice%20I.pdf Electric drives I
EM IV Acționări electrice II     sem II 1           0 2   2 1 E 5 DD Drighiciu Mircea Adrian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Drighiciu/Actionari%20electrice%20II.pdf Electric drives II
EM IV Echipamente numerice pentru instalații electromecanice     sem II 1           0 2 1 2   E 6 DS Suru Constantin Vlad https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Suru/Feb2022/Echipamente%20numerice.pdf Digital equipment for electromechanical installations
EM IV Elaborarea proiectului de diplomă     sem II 1           0       4 V 4 DS      
Page 
 of 5
     Records 1 to 125 of 507