Export to ExcelExport to WordExport to HTML
Sectia
Anul
DISCIPLINA
Fac
Cuplaje
semestrul
opt
C1
S1
L1
P1
E C1
Cred 1
C2
S2
L2
P2
E C2
Cred 2
tip
Cadru didactic
DISCIPLINAEN
SEI VI Sisteme descentralizate de producere a energiei     sem I 1 2   1   E 5           0 DS Dinu Radu Cristian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dinu/Sisteme%20Descentralizate%20de%20Producere%20a%20Energiei.pdf Decentralized energy production
SEI VI Etică și integritate academică     sem I 1 1       V 2           0 C Popescu Daniela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Daniela/NoiFeb2022/Etica%20si%20integritate%20academica.pdf Ethics and academic integrity
SEI VI Finanțarea investițiilor energetice     sem I 1 1     1 V 4           0 DA Stan-Ivan Felicia Elena   Financing energetic investments
SEI VI Informatică aplicată ín energetică     sem I 1 1   1 1 E 5           0 DS Duinea Adelaida Mihaela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Duinea/Informatica%20aplicata.pdf Applied energy informatics
SEI VI Practică de proiectare (196 ore asistate parțial)     sem II 1           0       14 V 10 DS      
SEI VI Practică pentru elaborarea lucrării de disertație (140 ore asistate parțial)     sem II 1           0       10 V 10 DS     Practical for elaboration of dissertation work (140 hours partially assisted)
SEI VI Practică profesională (168 ore asistate parțial)     sem I 1       12 V 4           0 DS      
SEI VI Dinamica sistemelor electroenergetice     sem I 1 2   1   E 5           0 DA Mănescu Leonardo Geo https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Manescu/Dinamica%20sistemelor%20electroenergetice.pdf Power system dynamics
SEI VI Elaborarea lucrării de disertație (56 ore asistate parțial)     sem II 1           0       4 V 10 DS     Dissertation paper drafting (56 hours partially assisted)
CECESE V Calitatea energiei electrice și compatibilitatea electromagnetică pentru consumatori industriali și casnici 11.1   sem II 1           0 2   2   V 6 DA Digă Silvia Maria https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Diga/Feb2022/Calitatea%20en%20el%20si%20comp%20elmag%20pt%20consumatori%20ind%20si%20casnici_revizuita.pdf Power Quality and EMC for industrial and household consumers
SEI VI Sisteme SCADA     sem I 1 1 1 1   E 5           0 DA Ciontu Marian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciontu/Sisteme%20SCADA.pdf SCADA Systems
SEI V Managementul calității energiei 11.1   sem I 1 1 1 1   E 5           0 DS Rușinaru Denisa http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Rusinaru/Managementul%20calitatii%20energiei.pdf Energy quality management
SEI V Modelarea și simularea proceselor energetice 11.1   sem I 1 1   1   V 4           0 DA Ciontu Marian http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciontu/Modelarea%20si%20simularea%20proceselor%20energetice.pdf Energetic processes modelling and simulation
SEI V Monitorizarea și diagnosticarea instalațiilor energetice 11.1   sem I 2 2   1   E 6           0 DA Mircea Paul Mihai https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Mircea%20Mihai/Monitorizarea%20si%20diagnosticarea%20instalatiilor%20energetice.pdf Energetic appliances and diagnosis supervising
SEI V Piețe de energie 11.1   sem I 1 2   1   E 6           0 DS Mănescu Leonardo Geo http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Manescu/Piete%20de%20energie.pdf Energy markets
SEI V Practică de proiectare (196 ore asistate parțial) 11.1   sem I 1       14 V 4           0 DS      
SEI V Practică profesională (98 ore asistare parțial) 11.1   sem II 1           0       7 V 4 DS      
SEI V Rețele electrice inteligente 11.1   sem II 1           0 2   1   E 5 DA Mănescu Leonardo Geo http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Manescu/Retele%20electrice%20inteligente.pdf Intelligent electrical networks
SEI V Tehnici de inteligență artificială 11.1   sem II 1           0 1   1   V 4 DS Popescu Daniela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Daniela/NoiFeb2022/Tehnici%20de%20inteligenta%20artificiala.pdf Artificial intelligence techniques
SEI V Transmisii de date în sisteme electroenergetice 11.1   sem II 1           0 2   1   E 4 DS Digă Silvia Maria https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Diga/Feb2022/Surse%20de%20poluare%20si%20echipamente%20pentru%20protectia%20mediului_revizuita.pdf  
EM-FR I Mecanică și rezistența materialelor M   sem II 1           0 2   1   E 4 DD Tarniță Daniela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Tarnita/Feb2022/Mecanica%20si%20rezistenta%20materialelor%20ro-eng.pdf Mechanics and strength of materials
EM-FR I Metode și procedee tehnologice EM   sem I 1 2   1   E 4           0 DD Alboteanu Ionel Laurențiu http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Alboteanu/Metode%20si%20procedee%20tehnologice.pdf Technological methods and procedures
EM-FR I Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1 EM   sem I 1 2   2   E 3           0 F Vladu Ionel Cristian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Vladu%20Cristian/Feb2022/Programarea%20calculatoarelor1.pdf Computer programming and programming languages 1
EM-FR I Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 2 EM   sem II 1           0 2   2   V 5 F Cismaru Cristian Daniel https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Cismaru/Programarea%20calculatoarelor%20si%20limbaje%20de%20programare%202.pdf Computer programming and programming languages 2
EM-FR II Baze de date ín ingineria electrică     sem II 1           0 2   1 1 E 4 DS Vladu Ionel Cristian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Vladu%20Cristian/Feb2022/Baze%20de%20date%20in%20inginerie%20electrica.pdf Data basis in electrical engineering
EM-FR II Educație fizică și sport 3     sem I 1     1   V 1           0 C Ciocănescu Daniel https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciocanescu%20D/Educatie%20fizica%20III.pdf Physical education and sports3
EM-FR II Educație fizică și sport 4     sem II 1           0     1   V 1 C Ciocănescu Daniel https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciocanescu%20D/Educatie%20fizica%20IV.pdf Physical education and sports 4
EM-FR II Electronică analogică     sem I 1 2   2 1 E 5           0 DD Subțirelu Gheorghe Eugen https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Subtirelu/Feb2022/Electronica%20Analogica.pdf Analogical Electronics
EM-FR II Electronică digitală     sem II 1           0 2   1   E 3 DD Subțirelu Gheorghe Eugen https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Subtirelu/Feb2022/Electronica%20digitala.pdf Digital electronics
EM-FR II Electronică digitală-proiect     sem II 1           0       2 P 2 DD Subțirelu Gheorghe Eugen https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Subtirelu/Feb2022/Electronica%20digitala%20-%20Proiect.pdf Digital electronics-project
EM-FR II Grafică asistată de calculator I     sem I 1 2   2   V 4           0 F Suru Constantin Vlad https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Suru/Feb2022/Grafica%20Asistata%20De%20Calculator%20I.pdf Computer aided graphics I
EM-FR II Grafică asistată de calculator II     sem II 1           0 1   2   V 3 F Suru Constantin Vlad https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Suru/Feb2022/Grafica%20asistata%20de%20calculator%20II.pdf Computer aided graphics II
EM-FR II Limbi moderne 3     sem I 1   1     V 2           0 C Marcu Diana https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Marcu%20Diana/engleza%203.pdf Modern language 3
EM-FR II Limbi moderne 4     sem II 1           0   1     V 2 C Marcu Diana https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Marcu%20Diana/engleza%204.pdf Modern language 4
EM-FR II Materiale electrotehnice     sem I 1 2   2   E 5           0 DD Alboteanu Ionel Laurențiu https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Alboteanu/Materiale%20electrotehnice.pdf Electrotechnic materials
EM-FR II Măsurări electrice și electronice     sem II 1           0 2   2   E 5 DD Enache Sorin https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Enache%20Sorin/Feb2022/M%C4%83sur%C4%83ri%20electrice%20%C8%99i%20electronice%20%28anul%20II%20EM%2BIAIE%29.pdf Measuring electrics and electronics
EM-FR II Norme și standarde ecologice în sisteme energetice     sem I 1 2 1     V 4           0 DS Petropol Șerb Gabriela Dana https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Petropol/Feb2022/Norme%20si%20standarde%20ecologice%20in%20sisteme%20energetice_Anul%20II_EM%20FR.pdf Ecological Norms and Standards in Energetical Systems
EM-FR II Organe de mașini și mecanisme     sem I 1 2     2 E 5           0 DS Roșca Daniela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Rosca%20D/Feb2022/ORGANE%20DE%20MASINI%20SI%20MECANISME%202022.pdf Machines parts and mechanisms
EM-FR II Practică de domeniu (3săpt.=90ore)     sem II 1           0       90 V 4 DD Alboteanu Ionel Laurențiu    
EM-FR II Teoria cämpului electromagnetic     sem I 1 2 1 1   E 5           0 DD Stănescu Dan Gabriel https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Stanescu/Teoria%20c%C3%A2mpului%20electromagnetic.pdf Electromagnetic field 's theory
EM-FR II Teoria circuitelor electrice     sem II 1           0 3 1 1   E 4 DD Stănescu Dan Gabriel https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Stanescu/Teoria%20circuitelor%20electrice.pdf Electrical circuits theory
EM-FR II Transmisii analogice și digitale     sem II 1           0 2   1   V 3 DS Ravigan Florin https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ravigan/Feb2022/Transmisii%20analogice%20si%20digitale.pdf Analog and digital transmissions
EM-FR III Acționări hidraulice și pneumatice     sem II 1           0 2   2 1 E 5 DD Alboteanu Ionel Laurențiu https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Alboteanu/Actionari%20hidraulice%20si%20pneumatice.pdf Hydraulic and Pneumatic Drives
EM-FR III Convertoare statice de putere I     sem I 1 2   2 1 E 5           0 DD Popescu Mihaela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Mihaela/Feb2022/Convertoare%20statice%20de%20putere%20II_III_EM.pdf Static Converters I
EM-FR III Convertoare statice de putere II     sem II 1           0 2   2 1 E 5 DD Popescu Mihaela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Mihaela/Feb2022/Convertoare%20statice%20de%20putere%20II_III_EM.pdf Static Converters II
EM-FR III Echipamente electrice     sem I 1 2   2   V 5           0 DD Brojboiu Maria https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Brojboiu/Echipamente%20electrice%20II.pdf Electric equipment
EM-FR III Echipamente electrice și electronice pentru autovehicule     sem I 2 2   2   E 5           0 DS Enache Sorin https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Enache%20Sorin/Feb2022/Echipamente%20electrice%20%C8%99i%20electronice%20pentru%20autovehicule%20%28anul%20III%20EM%29.pdf Electrical and Electronic Equipment of Autovehicles
EM-FR III Echipamente și sisteme de securizare     sem II 2           0 2   1   E 4 DS Vladu Ionel Cristian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Vladu%20Cristian/Feb2022/Echipamente%20si%20sisteme%20de%20securizare.pdf Safety Equipment and Systems
EM-FR III Instalații de climatizare     sem II 2           0 2   2   V 4 DS Alboteanu Ionel Laurențiu https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Alboteanu/Instalatii%20de%20climatizare.pdf Climatization Installations
EM-FR III Mașini electrice I     sem I 1 2 1 2   E 6           0 DD Enache Sorin https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Enache%20Sorin/Feb2022/Masini%20electrice%20I%20%28anul%20III%20EM%2BIAIE%29.pdf Electric devices I
EM-FR III Mașini electrice II     sem II 1           0 3   2 1 E 5 DD Petropol Șerb Gabriela Dana https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Petropol/Feb2022/Masini%20electrice%20-II_Anul%20III_EM%20FR.pdf Electric devices II
EM-FR III Practică de specialitate (3 săpt.=90 ore)     sem II 1           0       90 V 4 DS Alboteanu Ionel Laurențiu   Speciality practice (3weeks=90 hours)
EM-FR III Producerea, transportul și distribuția energiei electrice     sem II 1           0 2   1   V 3 DD Mircea Paul Mihai https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Mircea%20Mihai/Producerea%2C%20transportul%20%C5%9Fi%20distribu%C5%A3ia%20energiei%20electrice.pdf Producing, transporting and distributing electric energy
EM-FR III Teoria sistemelor și reglaj automat     sem I 1 2 1 1   V 4           0 DD Stîngă Florin   Systems theory and automatic control
EM-FR III Traductoare, interfețe și achiziții de date     sem I 1 2   2   E 5           0 DD Dobriceanu Mircea https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dobriceanu/Traductoare%2C%20interfe%C5%A3e%20%C5%9Fi%20achizi%C5%A3ii%20de%20date.pdf Translators, interfaces and data acquisitions
EM-FR IV Acționări electrice I     sem I 1 2   2   E 6           0 DD Drighiciu Mircea Adrian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Drighiciu/Actionari%20electrice%20I.pdf Electric drives I
EM-FR IV Acționări electrice II     sem II 1           0 3   2   E 5 DD Drighiciu Mircea Adrian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Drighiciu/Actionari%20electrice%20II.pdf Electric drives II
EM-FR IV Echipamente numerice pentru instalații electromecanice     sem II 1           0 2 1 2   E 6 DS Suru Constantin Vlad https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Suru/Feb2022/Echipamente%20numerice.pdf Digital equipment for electromechanical installations
EM-FR IV Elaborarea proiectului de diplomă     sem II 1           0       4 V 4 DS      
EM-FR IV Linii de fabricație și roboți     sem II 2           0 3   2   E 6 DS Boteanu Niculae https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Boteanu/Linii%20de%20fabricatie%20si%20roboti.pdf Manufacturing lines and robots
EM-FR IV Management     sem I 1 1 1     V 2           0 DD Sîrbu Mirela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Sirbu%20Mirela/ManagementEM.pdf Management
EM-FR IV Micromașini electrice     sem I 1 2   2 1 E 4           0 DS Enache Monica Adela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Enache%20Monica/Feb2022/Micromasini%20electrice.pdf Electrical micro-machines
EM-FR IV Modelare și simulare în ingineria electrică     sem I 1 2   2   V 3           0 DS Suru Constantin Vlad https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Suru/Feb2022/Modelare%20si%20simulare.pdf  
EM-FR IV Practică pentru Proiectul de diplomă (2 săpt. = 60 ore)     sem II 1           0       60 V 4 DS      
EM-FR IV Servosisteme     sem II 2           0 3   1   E 3 DS Lincă Mihăiță https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Linca/Feb2022/Servosisteme.pdf Servosystems
EM-FR IV Servosisteme - proiect     sem II 2           0       2 P 2 DS Lincă Mihăiță https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Linca/Feb2022/Servosisteme.pdf Servosystems - Project
EM-FR IV Sisteme cu microprocesoare     sem I 1 2   1   E 5           0 DD Dobriceanu Mircea https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dobriceanu/Sisteme%20cu%20microprocesoare.pdf Systems with microprocessors
EM-FR IV Surse regenerabile     sem I 2 2   1   V 5           0 DS Enache Monica Adela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ravigan/Utilaje%20si%20tehnologii%20neconventionale.pdf Renewable sources
EM-FR IV Tracțiune electrică     sem I 2 3   2   E 5             DS Cismaru Cristian Daniel https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Cismaru/Tractiune%20Electrica.pdf Electric traction
IAE II Baze de date     sem II 1           0 2   1 1 E 4 DS Vladu Ionel Cristian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Vladu%20Cristian/Feb2022/Baze%20de%20date%20in%20inginerie%20electrica.pdf Data bases
IAE II Educație fizică și sport 3     sem I 1     1   V 1           0 C Ciocănescu Daniel https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciocanescu%20D/Educatie%20fizica%20III.pdf Physical education and sports3
IAE II Educație fizică și sport 4     sem II 1           0     1   V 1 C Ciocănescu Daniel https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ciocanescu%20D/Educatie%20fizica%20IV.pdf Physical education and sports 4
IAE II Electronică analogică     sem I 1 2   2 1 E 5           0 DD Subțirelu Gheorghe Eugen https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Subtirelu/Feb2022/Electronica%20Analogica.pdf Analogical Electronics
IAE II Electronică digitală     sem II 1           0 2   1   E 3 DD Subțirelu Gheorghe Eugen https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Subtirelu/Feb2022/Electronica%20digitala.pdf Digital electronics
IAE II Electronică digitală-proiect     sem II 1           0       2 P 2 DD Subțirelu Gheorghe Eugen https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Subtirelu/Feb2022/Electronica%20digitala%20-%20Proiect.pdf Digital electronics-project
IAE II Grafică asistată de calculator I     sem I 1 2   2   V 4           0 F Suru Constantin Vlad https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Suru/Feb2022/Grafica%20Asistata%20De%20Calculator%20I.pdf Computer aided graphics I
IAE II Grafică asistată de calculator II     sem II 1           0 1   2   V 3 F Suru Constantin Vlad https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Suru/Feb2022/Grafica%20asistata%20de%20calculator%20II.pdf Computer aided graphics II
IAE II Limbi moderne 3     sem I 1   1     V 2           0 C Marcu Diana https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Marcu%20Diana/engleza%203.pdf Modern language 3
IAE II Limbi moderne 4     sem II 1           0   1     V 2 C Marcu Diana https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Marcu%20Diana/engleza%204.pdf Modern language 4
IAE II Materiale electrotehnice     sem I 1 2   2   E 5           0 DD Alboteanu Ionel Laurențiu https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Alboteanu/Materiale%20electrotehnice.pdf Electrotechnic materials
IAE II Măsurări electrice și electronice     sem II 1           0 2   2   V 5 DD Enache Sorin https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Enache%20Sorin/Feb2022/M%C4%83sur%C4%83ri%20electrice%20%C8%99i%20electronice%20%28anul%20II%20EM%2BIAIE%29.docx Measuring electrics and electronics
IAE II Medii informatice ín electroenergetică     sem I 1 2   1   V 4           0 DS Dobriceanu Mircea https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dobriceanu/Medii%20informatice%20in%20electroenergetica.pdf Computing environments in electroenergetics
IAE II Medii informatice utilizate pentru proiectare     sem II 2           0 2   2   E 3 DS Cismaru Cristian Daniel https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Cismaru/Medii%20informatice%20utilizate%20pentru%20proiectare.pdf Computer environments used for design
IAE II Organe de mașini și mecanisme     sem I 1 2     2 E 5           0 DS Roșca Daniela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Rosca%20D/Feb2022/ORGANE%20DE%20MASINI%20SI%20MECANISME%202022.pdf Machines parts and mechanisms
IAE II Practică de domeniu (3săpt.=90ore)     sem II 1           0       90 V 4 DD Ravigan Florin    
IAE II Teoria cämpului electromagnetic     sem I 1 2 1 1   E 5           0 DD Stănescu Dan Gabriel https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Stanescu/Teoria%20c%C3%A2mpului%20electromagnetic.pdf Electromagnetic field 's theory
IAE II Teoria circuitelor electrice     sem II 1           0 3 1 1   E 4 DD Stănescu Dan Gabriel https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Stanescu/Teoria%20circuitelor%20electrice.pdf Electrical circuits theory
IAE III Acționări hidraulice și pneumatice     sem II 1           0 2   2   E 4 DD Alboteanu Ionel Laurențiu https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Alboteanu/Actionari%20hidraulice%20si%20pneumatice.pdf Hydraulic and Pneumatic Drives
IAE III Convertoare statice de putere I     sem I 1 2   2 1 E 5           0 DD Popescu Mihaela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Mihaela/Feb2022/Convertoare%20statice%20de%20putere%20I_III_IAE.pdf Static Converters I
IAE III Convertoare statice de putere II     sem II 1           0 2   2 1 E 5 DD Popescu Mihaela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Mihaela/Feb2022/Convertoare%20statice%20de%20putere%20II_III_IAE.pdf Static Converters II
IAE III Echipamente electrice     sem I 1 2   1   V 4           0 DD Brojboiu Maria https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Brojboiu/Echipamente%20electrice%20II.pdf Electric equipment
IAE III Echipamente și sisteme de securizare     sem II 2           0 2   2   V 4 DS Vladu Ionel Cristian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Vladu%20Cristian/Feb2022/Echipamente%20si%20sisteme%20de%20securizare.pdf Safety Equipment and Systems
IAE III Instrumentație virtuală     sem II 2           0 2   2   E 4 DS Subțirelu Gheorghe Eugen https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Subtirelu/Feb2022/Instrumentatie%20virtuala.pdf  
IAE III Mașini electrice I     sem I 1 2 1 2   E 6           0 DD Enache Sorin https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Enache%20Sorin/Feb2022/Masini%20electrice%20I%20%28anul%20III%20EM%2BIAIE%29.pdf Electric devices I
IAE III Mașini electrice II     sem II 1           0 3 1 2   E 5 DD Petropol Șerb Gabriela Dana https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Petropol/Feb2022/Masini%20electrice%20-II_Anul_III_EM%20Zi_IAE.pdf Electric devices II
IAE III Practică de specialitate (3 săpt.=90 ore)     sem II 1           0       90 V 4 DS Ravigan Florin   Speciality practice (3weeks=90 hours)
IAE III Programare orientată pe obiecte     sem I 1 3   1   E 4           0 DS Ravigan Florin https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ravigan/Feb2022/Programare%20Orientata%CC%86%20pe%20Obiecte.pdf Subjects orientated programming
IAE III Programare orientată pe obiecte-proiect     sem I 1       2 P 2           0 DS Ravigan Florin https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ravigan/Feb2022/Programare%20Orientata%CC%86%20pe%20Obiecte.pdf Subjects orientated programming - project
IAE III Senzori și sisteme senzoriale     sem II 1           0 2   2   V 4 DS Subțirelu Gheorghe Eugen https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Subtirelu/Feb2022/Senzori%20si%20sisteme%20senzoriale.pdf Sensors and sensorial systems
IAE III Teoria sistemelor și reglaj automat     sem I 1 2 1     V 4           0 DD Stîngă Florin   Systems theory and automatic control
IAE III Traductoare, interfețe și achiziții de date     sem I 1 2   2   E 5           0 DD Lincă Mihăiță https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dobriceanu/Traductoare%2C%20interfe%C5%A3e%20%C5%9Fi%20achizi%C5%A3ii%20de%20date.pdf Translators, interfaces and data acquisitions
IAE IV Acționări electrice I     sem I 1 2   2   E 6           0 DD Drighiciu Mircea Adrian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Drighiciu/Actionari%20electrice%20I.pdf Electric drives I
IAE IV Acționări electrice II     sem II 1           0 3   2   E 5 DD Drighiciu Mircea Adrian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Drighiciu/Actionari%20electrice%20II.pdf Electric drives II
IAE IV Echipamente numerice     sem II 2           0 2   2 1 E 6 DS Suru Constantin Vlad https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Suru/Feb2022/Echipamente%20numerice.pdf Digital equipment
IAE IV Elaborarea proiectului de diplomă     sem II 1           0       4 V 4 DS      
IAE IV Linii de fabricație și roboți     sem II 1           0 3   2   E 6 DS Boteanu Niculae https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Boteanu/Sisteme%20integrate%20de%20fabricatie.pdf Manufacturing lines and robots
IAE IV Management     sem I 1 1 1     V 2           0 DD Sîrbu Mirela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Sirbu%20Mirela/MangementIAE.pdf Management
IAE IV Modelare și simulare în ingineria electrică     sem I 1 2   2   V 3           0 DS Suru Constantin Vlad https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Suru/Feb2022/Modelare%20si%20simulare.pdf  
IAE IV Practică pentru Proiectul de diplomă (2 săpt. = 60 ore)     sem II 1           0       60 V 4 DS      
IAE IV Programarea aplicațiilor de timp real     sem II 2           0 2   1 2 E 5 DS Ravigan Florin https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ravigan/Feb2022/Programarea%20aplicatiilor%20de%20timp%20real.pdf Real time application programming
IAE IV Programarea roboților     sem I 1 2   2   E 5           0 DS Ravigan Florin https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Ravigan/Programarea%20robotilor.pdf Robots programming
IAE IV Sisteme cu microprocesoare     sem I 1 2   2   E 5           0 DD Dobriceanu Mircea https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Dobriceanu/Sisteme%20cu%20microprocesoare.pdf Systems with microprocessors
IAE IV Sisteme dinamice cu evenimente discrete     sem I 2 2   1   V 4           0 DS Drighiciu Mircea Adrian https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Drighiciu/Actionari%20electrice%20II.pdf Dynamic systems with discrete events
IAE IV Surse de energie     sem I 1 2   2   E 5           0 DD Enache Monica Adela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Enache%20Monica/Feb2022/Surse%20de%20energie.pdf Sources of energy
IEAPMM V Certificarea conformității EM   sem I 1 1   1   E 4           0 DA Petropol Șerb Gabriela Dana https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Petropol/Feb2022/Certificarea%20conformitatii_Anul_V_IEAPMM.pdf Conformity Certification
IEAPMM V Compatibilitate electromagnetică EM   sem II 1           0 2   1   E 5 DS Enache Sorin https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Enache%20Sorin/Feb2022/Compatibilitate%20electromagnetic%C4%83%20%28anul%20V%20IEAPMM%29.pdf Electromagnetic compatibility
IEAPMM V Legislație și politici de mediu EM   sem I 1 1 1     V 4           0 DS Petropol Șerb Gabriela Dana https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Petropol/Feb2022/Legislatie%20si%20Politici%20de%20Mediu_Anul_V_IEAPMM.pdf Environmental Legislation and Politics
IEAPMM V Managementul mediului și dezvoltare durabilă EM   sem II 1           0 1     1 E 4 DA Roșca Daniela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Rosca%20D/Feb2022/Management%20de%20mediu.%20Dezvoltare%20durabila%202022.pdf Environmental Management and Durable Development
IEAPMM V Meteorologie și climatologie EM   sem II 2           0 1   1   E 4 DS Enache Monica Adela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Enache%20Monica/Feb2022/Meteorologie%20si%20climatologie.pdf Meteorology and Climatology
IEAPMM V Microsisteme energetice EM   sem I 2 1     1 V 4           0 DA Enache Monica Adela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Enache%20Monica/Feb2022/Microsisteme%20energetice.pdf Power Microsystems
IEAPMM V Practică de cercetare (196 ore, activitate asistată parțial) EM   sem II 1           0       14 V 4 DA     Practical activities for research (196 hours partially assisted)
IEAPMM V Practică de cercetare (196 ore, activitate asistată parțial) EM   sem I 1       14 V 4           0 DA     Practical activities for research (196 hours partially assisted)
IEAPMM V Protecția la radiații și doziometrie EM   sem I 1 2   1   E 5           0 DS Boteanu Niculae http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Boteanu/Protectie%20la%20radiatie%20si%20dozimetrie.pdf Radiations Protection and Dosimetry
IEAPMM V Tehnici de filtrare și compensare a factorului de putere EM   sem II 1           0 1     1 E 4 DA Popescu Mihaela https://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Popescu%20Mihaela/Feb2022/Tehnici%20de%20filtrare%20si%20compensare%20a%20factorului%20de%20putere_I_IAP.pdf Filtering techniques and power factor compensation
IEAPMM V Tehnici și echipamente electrice pentru depoluare EM   sem II 1           0 2   1   V 5 DA Cismaru Cristian Daniel http://elth.ucv.ro/fisiere/discipline/Bulucea/Tehnici%20si%20echipamente%20pentru%20depoluare.pdf Electrical Techniques and Equipment for Depollution
Page 
 of 4
     Records 1 to 125 of 486