Sectia EIA
Anul III
grupa 9303
DISCIPLINA Echipamente și sisteme giroscopice II
E/ V E
Data Ex Iarna/Vara
Sala Iarna/Vara
Ora Iarna Vara
Nume cadru did Lungu Mihai Aureliu
sem 2
Id 14902
©2013 e.World Technology Ltd. All rights reserved.