Table: t Date Ex Net   Export to ExcelExport to Word

 Search
    

Sectia (*)
Anul (*)
grupa (*)
DISCIPLINA (*)
E/ V (*)
Data Exiv
Sala Semiv (*)
Data Ex Tmn
Sala Tmn (*)
Nume Pren (*)
sem
 
CECESE V 9501 Calitatea energiei electrice ín sisteme cu convertoare statice de putere E     11.09.2020 ora 17; clasa:yquclkc Neacă Mitică Iustinian 2 View
CECESE V 9501 Calitatea energiei electrice și compatibilitatea electromagnetică pentru consumatori industriali și casnici V     13.09.2020 ora 10, 27nwyf5 Digă Silvia Maria 2 View
CECESE V 9501 Circuite electrice neliniare - metode de analiză E     03.09.2020 ora 16, cod rvvugbp Mandache Lucian 1 View
CECESE V 9501 Eficiența energetică a echipamentelor electrice de transport E     10.09.2020 ora 10 xjnbdoz Meet link Nicolae Petre Marian 2 View
CECESE V 9501 Metode avansate de monitorizare și diagnoză a sistemelor electrice E     03.09.2020 ora 10 / kijo5vk Ivanov Virginia 1 View
CECESE V 9501 Metode de optimizare pentru creșterea calității energiei electrice ín sisteme electrice E     02.09.2020 ora 17, mels45j Dolan Alin Iulian 1 View
CECESE V 9501 Procesarea digitală a semnalelor cu aplicații specifice E     07.09.2020 ora 9 , clasa: qp6n7sg Sîrbu Ioana Gabriela 2 View
CECESE V 9501 Sisteme de achiziții de date pentru calitatea energiei electrice și compatibilitate electromagnetică V     01.09.2020 ora 17/hphw3ie Stănescu Dan Gabriel 1 View
CECESE VI 9601 Ecotehnologii - eficiență, calitate, compatibilitate electromagnetică E     03.09.2020 ora 17, ecdjj7b Popescu Daniela 1 View
CECESE VI 9601 Elaborarea lucrării de disertație (56 ore asistate parțial) V           2 View
CECESE VI 9601 Etică și integritate academică V     02.09.2020 ora 18, cod clasa fbcnurd Popescu Daniela 1 View
CECESE VI 9601 Managementul proiectelor V     02.09.2020 ora 16 mhzrguu Manolea Gheorghe 1 View
CECESE VI 9601 Metode avansate de modelare, simulare și optimizare pentru sisteme electrice E     03.09.2020 ora 18, cod hc66lcr Mandache Lucian 1 View
CECESE VI 9601 Practică de cercetare (196 ore asistate parțial) V           2 View
CECESE VI 9601 Practică pentru elaborarea lucrării de disertație (140 ore asistate parțial) V           2 View
CECESE VI 9601 Probleme speciale de proiectare asistată a circuitelor cu microcontrolere E     04.09.2020 ora 17:30; clasa:esr2erw Neacă Mitică Iustinian 1 View
CECESE VI 9601 Tehnici și echipamente pentru diagnoza și monitorizarea compatibilității electromagnetice E     02.09.2020 ora 10 gxo3h4p Meet link Nicolae Petre Marian 1 View
EIA I 9103 Algebra liniară, geometrie analitică și diferentială E     03.09.2020 ora 14 AGElectric-R An 1 Class code tmjewz6 Popescu Paul 1 View
EIA I 9103 Analiză matematică I E     01.09.2020 ora 12 xnd6ye2 Boureanu Maria-Magdalena 1 View
EIA I 9103 Analiză matematică II E     09.09.2020 ora 15 2wiq4fd Boureanu Maria-Magdalena 2 View
EIA I 9103 Chimie V     04.09.2020 ora 14 vtbpxp4 Tigae Cristian 1 View
EIA I 9103 Economie generală V     03.09.2020 ora 10; t6nrdgz Stan-Ivan Felicia Elena 1 View
EIA I 9103 Educație fizică și sport I V     02.09.2020 ora 14 hs442dy Ciocănescu Daniel 1 View
EIA I 9103 Educație fizică și sport II V     11.09.2020 ora 14 hs442dy Ciocănescu Daniel 2 View
EIA I 9103 Fizică V     10.09.2020 ora 10 sc4o2ml Negru Iulian 2 View
EIA I 9103 Grafică asistată de calculator I (Desen tehnic) V     02.09.2020 ora 10, 7ke7ovt Negrea Petre 1 View
EIA I 9103 Grafică asistată de calculator II V     07.09.2020 ora 12 s2bb6fy Tudosie Alexandru Nicolae 2 View
EIA I 9103 Introducere ín ingineria aerospațială E     01.09.2020 ora 9, uraspm6 Corcău Jenica Ileana 1 View
EIA I 9103 Limba modernă I V     10.09.2020 ora 17 Zoom 853741537 parola 000274 Marcu Diana 2 View
EIA I 9103 Matematici speciale I E     11.09.2020 ora 9 dxfdt5z Popescu George 2 View
EIA I 9103 Mecanică I E     08.09.2020 ora 15 2t4siwh Grigorie Laura 2 View
EIA I 9103 Programarea calculatoarelor și limbaje de programare E     07.09.2020 ora 10, km6yyqi Bratu Cristian 2 View
EIA I 9103 Tehnici de comunicare profesională V     01.09.2020 ora 10, jqpokfw Rușinaru Denisa 1 View
EIA I 9103 Tehnologia materialelor E     04.09.2020 ora 10, cod clasa fbcnurd Popescu Daniela 1 View
EIA I 9103 Tehnologii generale de aviație V     08.09.2020 ora 12 2day6cd Tudosie Alexandru Nicolae 2 View
EIA II 9203 Bazele aerodinamicii E     07.09.2020 ora 9, cod clasa 6zeajwh Dincă Liviu 2 View
EIA II 9203 Bazele electrotehnicii I E     01.09.2020 ora 14 , clasa: teprlkp Sîrbu Ioana Gabriela 1 View
EIA II 9203 Bazele electrotehnicii II V     08.09.2020 ora 14 , clasa: qdzs22w Sîrbu Ioana Gabriela 2 View
EIA II 9203 Educație fizică III V     01.09.2020 ora 10 hs442dy Ciocănescu Daniel 1 View
EIA II 9203 Educație fizică IV V     11.09.2020 ora 14 hs442dy Ciocănescu Daniel 2 View
EIA II 9203 Electronică (Electronică analogică) V     03.09.2020 ora 17; clasa:ft3e2nf Neacă Mitică Iustinian 1 View
EIA II 9203 Limba modernă III V     02.09.2020 ora 17 Zoom 853741537 parola 000274 Marcu Diana 1 View
EIA II 9203 Limba modernă IV V     10.09.2000 ora 17 Zoom 853741537 parola 000274 Marcu Diana 2 View
EIA II 9203 Management V     08.09.2020 ora 16 fkgpen2 https://meet.google.com/lookup/fme Sîrbu Mirela 2 View
EIA II 9203 Matematici speciale II E     05.09.2020 ora 9 ix56wjc Popescu George 1 View
EIA II 9203 Mecanica aeronavelor (Construcția structurilor aeronautice) V     08.09.2020 ora 10, sfh56tm Negrea Petre 2 View
EIA II 9203 Mecanica fluidelor E     03.09.2020 ora 9 cod clasa d2s3qe3 Dincă Liviu 1 View
EIA II 9203 Mecanică fină și mecanisme pentru echipamente de bord E     10.09.2020 ora 12 g7i2lkk Tudosie Alexandru Nicolae 2 View
EIA II 9203 Mecanică II (Mecanica zborului spațial) E     02.09.2020 ora 12, zuhr7bj Negrea Petre 1 View
EIA II 9203 Metode numerice V     04.09.2020 ora 16 Class code ma4cdzz Florea Aurelia 1 View
Page  First Previous Next Last  of 10
     Records 1 to 50 of 475

 

 ©2011 e.World Technology Ltd. All rights reserved.