Sectia ISE
Anul III
grupa 9302
DISCIPLINA Echipamente și instalații termice
E/ V E
Data Ex Iarna/Vara
Sala Iarna/Vara
Ora Iarna Vara
Nume cadru did Duinea Adelaida Mihaela
sem 1
Id 14641
©2013 e.World Technology Ltd. All rights reserved.