Sectia ISE
Anul II
grupa 9202
DISCIPLINA Matematici speciale II
E/ V E
Data Ex Iarna/Vara
Sala Iarna/Vara
Ora Iarna Vara
Nume cadru did Popescu George
sem 1
Id 14595
©2013 e.World Technology Ltd. All rights reserved.