Sectia IEC
Anul II
grupa 9201
DISCIPLINA Teoria cämpului electromagnetic
E/ V E
Data Ex Iarna/Vara
Sala Iarna/Vara
Ora Iarna Vara
Nume cadru did Sîrbu Ioana Gabriela
sem 1
Id 14586
©2013 e.World Technology Ltd. All rights reserved.