Sectia ISE
Anul I
grupa 9102
DISCIPLINA Tehnologia materialelor
E/ V E
Data Ex Iarna/Vara 07.02.2023
Sala Iarna/Vara Mecanica, Sala BA206
Ora Iarna Vara 16
Nume cadru did Popescu Daniela
sem 1
Id 14553
©2013 e.World Technology Ltd. All rights reserved.