Export to ExcelExport to Word
Nume Cadru Didactic
Tema
Repartizata
Nume Stud
sesiunea
An Univ
Data
Observatii
Semn
 
Dinu Radu Cristian Utilizarea Matlab - Simulink in modelarea si simularea schimbatoarelor de caldura pentru prepararea agentului termic pentru incalzire Da Deca A.-M. Alexandru Iulie 2024 23/24 25.10.2023 -   View
Dinu Radu Cristian Analiza comparativa privind functionarea sistemelor de cogenerare industriale folosind potentialul termic al gazelor de ardere Da Cosma I. Laurentiu-Cristian Iulie 2024 23/24 25.10.2023 -   View
Dinu Radu Cristian Modelarea si simularea variatiei fluxului termic cedat de un panou radiant de medie temperatura utilizand Matlab - Simulink Da Olteanu D. Rebecca - Danaida Iulie 2024 23/24 25.10.2023 -   View
Dinu Radu Cristian Influenta utilizarii diferitelor materiale de constructie asupra indicilor de confort termic Da Cirjaliu C.-T. Romulus-Stefan Iulie 2024 23/24 25.10.2023 -   View
Dinu Radu Cristian Dimensionarea sistemului de incalzire electrica prin pardoseala la un apartament Da Giurca L. Florin Iulie 2024 23/24 07.11.2023 -   View
Tudosie Alexandru Nicolae Sistem automat de control al poziþiei corpului central al dispozitivului de admisie al unui avion supersonic monomotor Da ANTONE I.-N. ROBERT-ȘTEFĂNEL Iunie 2024 23/24 31.10.2023     View
Tudosie Alexandru Nicolae Sistem automat de control al unui motor turboreactor simplu flux birotor cu postcombustie Da RUICU (STĂICUȘ) M. ALEXANDRA-MARIA Iunie 2024 23/24 31.10.2023     View
Corcău Jenica Ileana Convertoare electronice de putere in sistemul electric al aeronavelor MEA Da ARGEȘANU (STAMIN) I. ELENA-EUGENIA iulie 2024 23/24 31.10.2023     View
Corcău Jenica Ileana Strategii de management a energiei electrice pentru sistemele hibride de putere de pe aeronavele MEA Da UNGUREANU I. VITU iulie 2024 23/24 31.10.2023     View
Corcău Jenica Ileana Sisteme de urgenta de la bordul aeronavelor de pasageri Da ȚÎRCĂ (CIUCIUC) S.-M. CODRUȚA-CRISTINA iulie 2024 23/24 31.10.2023     View
Corcău Jenica Ileana Sisteme de comunicatii pe avioanele de pasageri Da STAMIN C. GABRIEL-EUGEN iulie 2024 23/24 31.10.2023     View
Corcău Jenica Ileana Propulsia electrica la bordul aeronavelor Da ABDALLA M.N. LEACIN iulie 2024 23/24 31.10.2023     View
Corcău Jenica Ileana Proiectarea sistemului electroenergetic pentru un avion usor Da TOMA M. ANTON-MATEI iulie 2024 23/24 31.10.2023     View
Tudosie Alexandru Nicolae Metode de control automat al turatiei motoarelor turboreactoare Da PARA I. ANTON Iunie 2024 23/24 31.10.2023     View
Ciontu Marian Simularea functionarii unui vehicul electric in regim de franare recuperativa Nu   iulie 2024 23/24 31.10.2023     View
Ciontu Marian Simularea defectelor monofazate intr-o statie de transformare IT/MT Nu   iulie 2024 23/24 31.10.2023     View
Ciontu Marian Simularea functionarii unui transformator de putere in regim normal si de avarie Nu   iulie 2024 23/24 31.10.2023     View
Ciontu Marian Traductoare de curent si tensiune utilizate in retelele electrice Da SIMA M. SORIN iulie 2024 23/24 25.11.2023     View
Ciontu Marian Sisteme SCADA pentru conducerea retelelor electrice Nu   iulie 2024 23/24 31.10.2023     View
Nicolae Petre Marian Studii şi cercetări privind materialele utilizate pentru ecranare utilizate în domeniul CEM Da Piezerel Ionut Iulie 2024 23/24 05.11.2023 CECESE   View
Nicolae Petre Marian Studiul influentei câmpului electromagnetic în medii de lucru industriale. Da Peca Dragoş-Gabriel Iulie 2024 23/24 05.11.2023 CECESE   View
Nicolae Petre Marian Cercetări privind calitatea puterii şi siguranţa în funcţionare a microreţelor, cu includerea surselor regenerabile de energie Nu   Iulie 2024 23/24 05.11.2023 CECESE   View
Nicolae Petre Marian Compatibilitatea electromagnetică a sistemelor de tracţiune feroviară Nu   Iulie 2024 23/24 05.11.2023 CECESE   View
Nicolae Petre Marian Contributii la imbunatatirea proiectarii si realizarii unor sisteme de actionare electrica ale trenurilor care satisfac cerintele standardelor europene Nu   Iulie 2024 23/24 05.11.2023 CECESE   View
Negrea Petre Functionarea si operarea unui transponder in Mod S Da CORICI M. CRISTIAN RADU Februarie 2024/ Iulie 2024 23/24 06.11.2023     View
Negrea Petre Modele de sisteme electrice pentru MEA civile si militare Da MANEA I. CONSTANTIN-COSMIN iulie 2024 23/24 06.11.2023     View
Dincă Liviu Sisteme de navigatie pentru avioane de lupta Da Vlad Mihaela iulie 2024 23/24 06.11.2023     View
Dincă Liviu Sisteme de comenzi pentru elicoptere Da Paris George iulie 2024 23/24 06.11.2023     View
Negrea Petre Sisteme VOR/ILS/DME pentru aeronave militare Da PÂRVU N. CONSTANTIN-NICUȘOR iulie 2024 23/24 07.11.2023     View
Vladu Ionel Cristian Integrarea sistemelor de securitate Da Cocoșatu F Ionel Viorel Iulie 2024 23/24 07.11.2023 IEAPMM   View
Petropol Șerb Gabriela Dana Norme de proiectare ecologică aplicabile echipamentelor de sudură Nu   Iulie 2024 23/24 07.11.2023 SEC   View
Petropol Șerb Gabriela Dana Elemente de certificarea conformităţii în domeniul maşinilor electrice. Da Durac Iulie 2024 23/24 07.11.2023 SEC   View
Lincă Mihăiță Aspecte privind implementarea sistemului de management al calitatii Da Durle Adriana Iulie 2024 23/24 07.11.2023 IEAPMM   View
Lincă Mihăiță Cercetari privind managementul calitatii aplicat in domeniul telecomunicatiilor Da Cioc Iulie 2024 23/24 07.11.2023 IEAPMM   View
Lincă Mihăiță Instrumentele managementului calitatii in dezvoltarea resurselor umane Da Sandu Gianini Iulie 2024 23/24 07.11.2023 IEAPMM   View
Lincă Mihăiță Particularitati ale instrumentelor managementului calitatii utilizate in industrie Nu   Iulie 2024 23/24 07.11.2023 IEAPMM   View
Lincă Mihăiță Contributii privind sistemele de actionare cu motoare de curent continuu Da Ignat Daniel Iulie 2024 23/24 07.11.2023 SEC   View
Lincă Mihăiță Cercetari privind sistemele de actionare cu masini asincrone Da Ionica Mihai Baby Iulie 2024 23/24 07.11.2023 SEC   View
Lincă Mihăiță Studiul sistemelor de actionare electrica Da Stanescu Alin Iulie 2024 23/24 07.11.2023 SEC   View
Lincă Mihăiță Mentenanta instalatiilor electrice utilizate in transportul feroviar Da Porojan Bogdan Iulie 2024 23/24 07.11.2023 SEC   View
Lincă Mihăiță Cercetari in domeniul sistemelor de actionare cu motoare electrice si convertoare statice Da Rentea Iulie 2024 23/24 07.11.2023 SEC   View
Subțirelu Gheorghe Eugen Echipament electronic pentru termostatarea în timp a unei incinte – regulatorul de temperatură și controlul de timp Da Andone Romulus Cristian Iulie 2024 23/24 07.11.2023 SEC   View
Subțirelu Gheorghe Eugen Sistem experimental bazat pe instrumentație virtuală pentru studiul amplificatoarelor operaționale Da Dobrinescu Daniel Ionuț Iulie 2024 23/24 07.11.2023 SEC   View
Subțirelu Gheorghe Eugen Termostat numeric pentru controlul temperaturii Da Cerbu Dragoș Octavian Iulie 2024 23/24 07.11.2023 SEC   View
Subțirelu Gheorghe Eugen Aspecte privind evaluarea incertitudini de măsurare Da Vladu Cristina-Constanța Iulie 2024 23/24 07.11.2023 SEC   View
Suru Constantin Vlad Siguranta si sanatate la locul de munca: ghid pentru tineri in drumul lor profesional Da Popescu Adnana Iulie 2024 23/24 07.11.2023 IEAPMM   View
Petropol Șerb Gabriela Dana Aspecte privind alegerea motoarelor electrice pentru autovehicule electrice Da Prichindel Grigore Alexandru Iulie 2024 23/24 07.11.2023 SEC   View
Petropol Șerb Gabriela Dana Certificarea conformității motoarelor sincrone. Studiu de caz Da Iliescu  Nicusor  Cristinel Iulie 2024 23/24 07.11.2023 SEC   View
Petropol Șerb Gabriela Dana Certificarea conformităţii mașinilor de spălat rufe de uz casnic și mașinilor de spălat și uscat rufe de uz casnic Nu   Iulie 2024 23/24 07.11.2023 IEAPMM   View
Petropol Șerb Gabriela Dana Soluţii standardizate de optimizare a eficienței energetice. Studiu de caz Da Burcea Iulie 2024 23/24 07.11.2023 IEAPMM   View
Page 
 of 3
     Records 1 to 50 of 123
©2013 e.World Technology Ltd. All rights reserved.