Teme cercetare

Export to ExcelExport to Word
Nume Cadru Didactic
Tema
Specializare
Repartizata
Nume Stud
An Univ
Data
Observatii
Semn
 
Mandache Lucian Generatoare sincrone pentru grupuri electrogene de mare putere – particularităţi constructive şi funcţionale CECESE Da BUTURĂ ANDREI-IONUȚ 20/21 05.11.2020 an I CECESE   View
Mandache Lucian Regimuri nesimetrice în rețele electrice de transport şi distribuţie CECESE Da CHIREA ALEXANDRA-GEORGIANA 20/21 05.11.2020 an I CECESE   View
Mandache Lucian Probleme specifice de compatibilitate electromagnetică în sisteme de tracţiune electrică cu motoare asincrone CECESE Da DUMITRU MĂDĂLINA-ELENA 20/21 05.11.2020 an I CECESE   View
Mandache Lucian Probleme specifice de eficienţă energetică la utilizarea maşinii sincrone în acţionări industriale şi în tracţiunea electrică CECESE Da BUCICOIU MARIUS-SILVIU-ADRIAN 20/21 05.11.2020 an I CECESE   View
Mandache Lucian Probleme specifice în încercarea echipamentelor electrotehnice CECESE Da GROSU DELIU HERMINA 20/21 05.11.2020 an I CECESE   View
Mandache Lucian Generatoare sincrone pentru grupuri electrogene de mare putere – sisteme de excitaţie şi performanţe energetice CECESE Da MILITARU ADRIAN-CONSTANTIN 20/21 05.11.2020 an I CECESE   View
Mandache Lucian Probleme specifice de mentenanţă a reţelelor de distribuţie a energiei electrice CECESE Da BĂEȚICA MIHAELA-ILEANA 20/21 05.11.2020 an I CECESE   View
Lungu Mihai Aureliu Proiectarea observerelor multiple SCIA Nu   20/21 10.12.2021     View
Lungu Mihai Aureliu Proiectarea sistemelor de control automat al aterizarii pe portavioane SCIA Nu   20/21 10.12.2021     View
Lungu Mihai Aureliu Estimarea vitezei vantului cu ajutorul estimatoarelor de stare SCIA Nu   20/21 10.12.2021     View
Lungu Mihai Aureliu Controlul miscarilor DGCMG-urilor cu metoda backstepping SCIA Nu   20/21 10.12.2021     View
Popescu Daniela Utilizarea instrumentelor inteligentei artificiale in modelarea si conducerea proceselor energetice SEI Da Lutu Catalin-Constantin 20/21 30.10.2020 Anul I SEI   View
Popescu Daniela Monitorizarea mediului prin tehnici ale inteligentei artificiale SEI Da Ene Carmen-Mihaela 20/21 30.10.2020 Anul I SEI   View
Bratu Cristian Utilizarea pompelor de căldură pentru alimentarea cu energie termică a unui consumator SEI Da Tănase Nicoleta - Raluca 20/21 30.10.2020 Anul I SEI   View
Corcău Jenica Ileana Conceptul de aeroport verde SCIA Nu - 20/21   Anul I SCIA   View
Corcău Jenica Ileana Utilizarea hidrogenului la bordul aeronavelor SCIA Nu   20/21   Anul I SCIA   View
Corcău Jenica Ileana Arhitecturi de sisteme electroenergetice pe AEA SCIA Nu   20/21   Anul I SCIA   View
Corcău Jenica Ileana Tehnologii electrice si electronice pe MEA SCIA Nu   20/21   Anul I SCIA   View
Dolan Alin Iulian Tehnica proiectarii experimentelor si metoda elementelor finite in optimizarea sistemelor electrice CECESE Nu   20/21       View
Dolan Alin Iulian Elemente de analiza dispersionala si metode de screening in vederea optimizarii sistemelor electrice CECESE Nu   20/21       View
Dolan Alin Iulian Metode de extremizare unidimensionala cu aplicatii in optimizarea sistemelor electrice CECESE Nu   20/21       View
Sîrbu Ioana Gabriela Metode de testare si localizare a defectelor in cabluri CECESE Da Vilculescu A. Andrei 20/21   an I CECESE   View
Sîrbu Ioana Gabriela Analiza senzorilor bazati pe efectul Hall CECESE Da Vaduvescu N. Gabriel-George 20/21   an I CECESE   View
Sîrbu Ioana Gabriela Analiza convertoarelor curent continuu - curent continuu unidirectionale si bidirectionale CECESE Da Oprea N. Florentin 20/21   an I CECESE   View
Sîrbu Ioana Gabriela Invertoare pentru sisteme fotovoltaice CECESE Da Barbu I. Ionut-Madalin 20/21   an I CECESE   View
Stănescu Dan Gabriel Sisteme de alimentare cu energie electrica pentru un consumator izolat CECESE Da Leescu I. Catalin 20/21 10.12.2020 I CECESE   View
Neacă Mitică Iustinian Surse regenerabile de energie CECESE Da Godeanu Constantin 20/21 10.12.2020 CECESE - anul I   View
Stănescu Dan Gabriel Echipamente pentru analiza calitatii energiei electrice I CECESE Da Sârbu I. Jan-Mihail 20/21 10.12.2020 I CECESE   View
Stănescu Dan Gabriel Echipamente pentru analiza calitatii energiei electrice II CECESE Da Burchiș I. Elena-Carmen 20/21 10.12.2020 I CECESE   View
Neacă Mitică Iustinian Autovehicule electrice CECESE Da Joian Dragos Dorin 20/21 10.12.2020 CECESE - anul I   View
Stănescu Dan Gabriel Echipamente pentru analiza calitatii energiei electrice III CECESE Da Vinerean Ș.T. Radu-Ștefan 20/21 10.12.2020 I CECESE   View
Neacă Mitică Iustinian Utilizarea LabView in tandem cu o platforma bazata pe microcontroler CECESE Nu   20/21   CECESE - anul I   View
Stănescu Dan Gabriel Topologii de filtre active de curenti slabi pentru sisteme audio CECESE Da Marius Catalin Mihai 20/21 10.12.2020 I CECESE   View
Neacă Mitică Iustinian Surse de energie pentru automobilele electrice CECESE Da Ungureanu Viorel Georgian 20/21 10.12.2020 CECESE - anul I   View
Mircea Paul Mihai Studiul functionarii unei amenajari hidroenergetice SEI Da Manofu I. Adrian - Nicolae 20/21 10.12.2020     View
Mircea Paul Mihai Studiul comportarii in exploatare a instalatiilor electrice de joasa tensiune SEI Da Florea D. Dumitru - Daniel 20/21 10.12.2020     View
Mircea Paul Mihai Studiul posibilitatilor de alimentare cu energie a unui grup de utilizatori. SEI Da Ungureanu Cristian - Ionuţ 20/21 10.12.2020 V SEI   View
Mircea Paul Mihai Dimensionarea instalatiilor energetice pentru o locuita temporara. SEI Da Golea Florinel - Sorin 20/21 10.12.2020 V SEI   View
Petropol Șerb Gabriela Dana Oportunități de economisire a energiei – Convertoare electromecanice de tip asincron SEC Nu   20/21 10.11.2020 Anul I SEC   View
Petropol Șerb Gabriela Dana Oportunități de economisire a energiei - Convertoare electromecanice de tip sincron SEC Nu   20/21 10.11.2020 Anul I SEC   View
Petropol Șerb Gabriela Dana Instrumente de mediu pentru dezvoltarea durabilă a aglomerărilor umane mici şi mijlocii IEAPMM Nu   20/21 10.11.2020 Anul I IEAPMM   View
Petropol Șerb Gabriela Dana Instrumente de mediu privind sanitaţia apei IEAPMM Nu   20/21 10.11.2020 Anul I IEAPMM   View
Dinu Radu Cristian Durata maximă admisă de întrerupere a furnizării căldurii fără afectarea indicilor de confort termic SEI Da Radulescu (Branisteanu) S. Nina - Mihaela 20/21 02.11.2020 Master, I SEI   View
Dinu Radu Cristian Influenţa preîncălzirii regenerative a apei de alimentare asupra performanţelor energetice a sistemelor de cogenerare cu turbină cu abur SEI Da POPA F. Florin - Andrei 20/21 30.10.2020 Master, I SEI   View
Bratu Cristian Dimensionarea unui sistem eolian pentru alimentarea cu energie electrică a unei case SEI Da Bancu Alin - Catalin 20/21 11.12.2020     View
Bratu Cristian Dimensionarea unui sistem fotovoltaic pentru alimentarea cu energie electrică a unei case SEI Da Culcea Aurelian 20/21 11.12.2020     View
Digă Silvia Maria Aspecte moderne ale masurarii imunitatii la perturbatii ale aparatelor de iluminat cu LED-uri cu montaj aparent sau suspendat CECESE Nu   20/21 11.12.2020 Anul I CECESE   View
Digă Silvia Maria Aspecte moderne de masurare a emisiilor perturbatoare produse de tuburile luminoase flexibile cu LED-uri utilizate la iluminatul festiv de exterior CECESE Nu   20/21 11.12.2020 Anul I CECESE   View
Digă Silvia Maria Aspecte moderne ale măsurării interferențelor electromagnetice ale proiectoarele cu LED-uri cu reţeaua electrică de alimentare CECESE Nu   20/21 11.12.2020 Anul I CECESE   View
Digă Silvia Maria Aspecte moderne de calcul si masurare a perturbatiilor produse in reteaua electrica de alimentare de catre proiectoarele cu LED-uri SEI Da POPESCU G. Valentina 20/21 11.12.2020 Anul I SEI   View
Page 
 of 3
     Records 1 to 50 of 130
©2013 e.World Technology Ltd. All rights reserved.