Sectia EIA
Anul I
grupa 9103
DISCIPLINA Tehnologia materialelor
E/ V E
Data Ex Iarna/Vara 06.02.2023
Sala Iarna/Vara Mecanica, Sala BA206
Ora Iarna Vara 16
Data Ex Toamna
Sala Toamna
Ora Tmn
Nume cadru did Popescu Daniela
sem 1
Id 14564
©2013 e.World Technology Ltd. All rights reserved.