Sectia
Anul
grupa
DISCIPLINA
E/ V
Data Ex Toamna
Sala Toamna
Ora Tmn
Nume cadru did
sem
 
IEAPMM V 9505 Tehnologii nepoluante E       Alboteanu Ionel Laurențiu 1 View
IEAPMM V 9505 Transport durabil E       Cismaru Cristian Daniel 1 View
CECESE VI 9601 Ecotehnologii - eficiență, calitate, compatibilitate electromagnetică E       Popescu Daniela 1 View
CECESE VI 9601 Etică și integritate academică V       Popescu Daniela 1 View
CECESE VI 9601 Finanțarea investițiilor energetice V       Stan-Ivan Felicia Elena 1 View
CECESE VI 9601 Metode avansate de modelare, simulare și optimizare pentru sisteme electrice E       Mandache Lucian 1 View
CECESE VI 9601 Practică de cercetare III (168 ore asistate parțial) V         1 View
CECESE VI 9601 Probleme speciale de proiectare asistată a circuitelor cu microcontrolere E       Neacă Mitică Iustinian 1 View
CECESE VI 9601 Tehnici și echipamente pentru diagnoza și monitorizarea compatibilității electromagnetice E       Nicolae Petre Marian 1 View
SEI VI 9602 Dinamica sistemelor electroenergetice E       Mănescu Leonardo Geo 1 View
SEI VI 9602 Etică și integritate academică V       Popescu Daniela 1 View
SEI VI 9602 Finanțarea investițiilor energetice V       Stan-Ivan Felicia Elena 1 View
SEI VI 9602 Informatică aplicată ín energetică E       Duinea Adelaida Mihaela 1 View
SEI VI 9602 Practică profesională (168 ore asistate parțial) V         1 View
SEI VI 9602 Sisteme descentralizate de producere a energiei E       Dinu Radu Cristian 1 View
SEI VI 9602 Sisteme SCADA E       Ciontu Marian 1 View
SCIA VI 9603 Cercetare științifică (98 ore asistate parțial) V         1 View
SCIA VI 9603 Etică și integritate academică V       Popescu Daniela 1 View
SCIA VI 9603 Sisteme adaptive cu rețele neuronale pentru conducerea zborului E       Lungu Mihai Aureliu 1 View
SCIA VI 9603 Sisteme de estimare a stării aparatelor de zbor E       Lungu Mihai Aureliu 1 View
SCIA VI 9603 Sisteme energetice hibride la bordul aeronavelor și rachetelor V       Corcău Jenica Ileana 1 View
SCIA VI 9603 Sisteme optimale de conducere a zborului E       Lungu Mihai Aureliu 1 View
SEC VI 9604 Analiza valorii E       Lincă Mihăiță 1 View
SEC VI 9604 Etică și integritate academică V       Enache Sorin 1 View
SEC VI 9604 Inițiere în crearea de produse și tehnici avansate de comunicare E       Roșca Daniela 1 View
SEC VI 9604 Managementul calității E       Lincă Mihăiță 1 View
SEC VI 9604 Managementul inovării și proprietate industrială V       Manolea Gheorghe 1 View
SEC VI 9604 Managementul proiectelor de cercetare V       Manolea Gheorghe 1 View
SEC VI 9604 Practică de cercetare (196 ore, activitate asistată parțial) V         1 View
SEC VI 9604 Tehnici de analiza a sistemelor dinamice hibride E       Drighiciu Mircea Adrian 1 View
IEAPMM VI 9605 Practică de cercetare (196 ore, activitate asistată parțial) V         1 View
IEAPMM VI 9605 Tehnici de analiza a sistemelor dinamice hibride E       Drighiciu Mircea Adrian 1 View
IEAPMM VI 9605 Analiza valorii E       Lincă Mihăiță 1 View
IEAPMM VI 9605 Etică și integritate academică V       Enache Sorin 1 View
IEAPMM VI 9605 Inițiere în crearea de produse și tehnici avansate de comunicare E       Roșca Daniela 1 View
IEAPMM VI 9605 Managementul calității E       Lincă Mihăiță 1 View
IEAPMM VI 9605 Managementul inovării și proprietate industrială V       Manolea Gheorghe 1 View
IEAPMM VI 9605 Managementul proiectelor de cercetare V       Manolea Gheorghe 1 View
Page 
 of 5
     Records 201 to 238 of 238
©2013 e.World Technology Ltd. All rights reserved.