Sectia IEC
Anul I
grupa 9101
DISCIPLINA Arhitectura calculatoarelor
E/ V E
Data Ex Iarna/Vara 06.02.2023
Sala Iarna/Vara Mecanica, Sala BA207
Ora Iarna Vara 16
Data Ex Toamna
Sala Toamna
Ora Tmn
Nume cadru did Petrișor Anca
sem 1
Id 14545
©2013 e.World Technology Ltd. All rights reserved.