Sectia
Anul
grupa
DISCIPLINA
E/ V
Data Ex Iarna/Vara
Sala Iarna/Vara
Ora Iarna Vara
Nume cadru did
sem
 
EM III 9307 Mașini electrice II E       Petropol Șerb Gabriela Dana 2 View
EM III 9307 Practică de specialitate (3 săpt.=90 ore) V       Subțirelu Gheorghe Eugen 2 View
EM III 9307 Producerea, transportul și distribuția energiei electrice V       Mircea Paul Mihai 2 View
EM III 9307 Teoria sistemelor și reglaj automat V       Stîngă Florin 1 View
EM III 9307 Traductoare, interfețe și achiziții de date E       Lincă Mihăiță 1 View
IAE III 9308 Acționări hidraulice și pneumatice E       Alboteanu Ionel Laurențiu 2 View
IAE III 9308 Convertoare statice de putere I E       Popescu Mihaela 1 View
IAE III 9308 Convertoare statice de putere II E       Popescu Mihaela 2 View
IAE III 9308 Echipamente electrice V       Brojboiu Maria 1 View
IAE III 9308 Echipamente și sisteme de securizare V       Vladu Ionel Cristian 2 View
IAE III 9308 Instrumentație virtuală E       Subțirelu Gheorghe Eugen 2 View
IAE III 9308 Mașini electrice I E       Enache Sorin 1 View
IAE III 9308 Mașini electrice II E       Petropol Șerb Gabriela Dana 2 View
IAE III 9308 Practică de specialitate (3 săpt.=90 ore) V       Ravigan Florin 2 View
IAE III 9308 Programare orientată pe obiecte E       Ravigan Florin 1 View
IAE III 9308 Senzori și sisteme senzoriale V       Subțirelu Gheorghe Eugen 2 View
IAE III 9308 Teoria sistemelor și reglaj automat V       Stîngă Florin 1 View
IAE III 9308 Traductoare, interfețe și achiziții de date E       Lincă Mihăiță 1 View
EM-FR III 9310 Acționări hidraulice și pneumatice E       Alboteanu Ionel Laurențiu 2 View
EM-FR III 9310 Convertoare statice de putere I E       Popescu Mihaela 1 View
EM-FR III 9310 Convertoare statice de putere II E       Popescu Mihaela 2 View
EM-FR III 9310 Echipamente electrice V       Brojboiu Maria 1 View
EM-FR III 9310 Echipamente electrice și electronice pentru autovehicule E       Enache Sorin 1 View
EM-FR III 9310 Echipamente și sisteme de securizare E       Vladu Ionel Cristian 2 View
EM-FR III 9310 Instalații de climatizare V       Alboteanu Ionel Laurențiu 2 View
EM-FR III 9310 Mașini electrice I E       Enache Sorin 1 View
EM-FR III 9310 Mașini electrice II E       Petropol Șerb Gabriela Dana 2 View
EM-FR III 9310 Practică de specialitate (3 săpt.=90 ore) V       Alboteanu Ionel Laurențiu 2 View
EM-FR III 9310 Producerea, transportul și distribuția energiei electrice V       Mircea Paul Mihai 2 View
EM-FR III 9310 Teoria sistemelor și reglaj automat V       Stîngă Florin 1 View
EM-FR III 9310 Traductoare, interfețe și achiziții de date E       Dobriceanu Mircea 1 View
IEC IV 9401 Acționări electrice V       Lincă Mihăiță 1 View
IEC IV 9401 Analiza sistemelor neliniare ín ingineria electrică V       Mandache Lucian 1 View
IEC IV 9401 Compatibilitate electromagnetică E       Nicolae Petre Marian 1 View
IEC IV 9401 Elaborarea Proiectului de diplomă (56 ore) V         2 View
IEC IV 9401 Electrotermie E       Neacă Mitică Iustinian 2 View
IEC IV 9401 Ingineria sistemelor industriale E       Neacă Mitică Iustinian 2 View
IEC IV 9401 Microcontrolere și automate programabile E       Bratu Cristian 1 View
IEC IV 9401 Monitorizarea și diagnoza echipamentelor electrotehnice E       Mircea Paul Mihai 2 View
IEC IV 9401 Practică pentru Proiectul de diplomă (2 săpt. = 60 ore) V         2 View
IEC IV 9401 Proiectarea asistată a instalațiilor electrice V       Rușinaru Denisa 2 View
IEC IV 9401 Protecția mediului V       Stan-Ivan Felicia Elena 1 View
IEC IV 9401 Simularea circuitelor electrice E       Mandache Lucian 1 View
IEC IV 9401 Tehnica iluminatului E       Digă Silvia Maria 2 View
IEC IV 9401 Traductoare, interfețe și achiziții de date E       Stănescu Dan Gabriel 1 View
ISE IV 9402 Calitatea energiei electrice V       Rușinaru Denisa 2 View
ISE IV 9402 Elaborarea Proiectului de diplomă (56 ore) V         2 View
ISE IV 9402 Electrosecuritate și izolația rețelelor electrice V       Mircea Paul Mihai 1 View
ISE IV 9402 Interacțiunea echipamente - rețea electrică E       Bratu Cristian 2 View
ISE IV 9402 Limbi moderne V       Marcu Diana 2 View
Page 
 of 10
     Records 251 to 300 of 474
©2013 e.World Technology Ltd. All rights reserved.