Data
Titlu
Continut
 
19.10.2020 În atenția studenților anului I Studentii din anul I, se pot prezenta la facultate, in timpul programului de lucru (intre orele 10 si 11, de luni pana joi), in vederea ridicarii carnetelor de student si legitimatiilor de student pentru reducere si gratuitate de transport precum si a contractelor de studii. Studentii vor avea asupra lor cartea de identitate.   View
11.09.2020 Sesiune speciala sept 2020 BIROUL CONSILIUL FACULTATII A HOTARAT ORGANIZAREA UNEI SESIUNI SPECIALE IN PERIOADA 21-27 SEPTEMBRIE 2020, IN REGIM DE TAXA (100 LEI/EXAMEN PENTRU EXAMENELE DIN ANII II, III SI IV SI 150 LEI PENTRU STUDENTII DIN ANUL IV CARE SUSTIN EXAMENE DIN ANUL I). STUDENŢII VOR CONSULTA LISTELE CU DATELE ŞI ORELE LA CARE SE POT SUSŢINE EXAMENELE, AFIŞATE PE SITE (www.ie.ucv.ro/student ) ŞI VOR DEPUNE ON LINE O SINGURA CERERE CU EXAMENELE PE CARE DORESC SA LE SUSTINA (CU SPECIFICAREA DATEI DE SUSŢINERE A EXAMENELOR SI CADRUL DIDACTIC), INSOTITA OBLIGATORIU DE CHITANTA CU TOATE EXAMENELE ACHITATE, IN ZILELE DE 14, 15 SI 16.09.2020, PANA LA ORA 16. PLATA SE VA FACE IN CONTURILE : RO48BRDE170SV46910431700 - on line sau RO47BRDE170SV71982041700 - pentru plata cu numerar la ghiseul bancii. CERERILE SE VOR TRIMITE ASTFEL : 1. PENTRU SPECIALIZARILE ELECTROMECANICA (IF SI IFR), INFORMATICA APLICATA IN INGINERIE ELECTRICA, SISTEME ELECTROMECANICE COMPLEXE si INGINERIE ELECTRICA APLICATA IN PROTECTIA SI MANAGEMENTUL MEDIULEI, la adresa ipopescu@em.ucv.ro ; 2. PENTRU SPECIALIZARILE INGINERIE ELECTRICA SI CALCULATOARE, INGINERIA SISTEMELLOR ELECTROENERGETICE, ECHIPAMENTE SI INSTLATII DE AVIATIE, CALIATEA ENERGIEI SI COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA IN SISTEME ELECTRICE, SISTEME ELECTROENERGETICE INFORMATIZATE, SISTEME COMPLEXE PENTRU INGINERIA AEROSPATIALA, la adresa gsimionescu@elth.ucv.ro Observatie: CERERILE SI CHITANTELE TRIMISE DUPA DATA DE 16.09.2020, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE.   View
04.03.2020 In atentia studentilor anului II Studentii anului II de la toate specializarile trebuie sa mearga la Policlinica Studenteasca (Caminul 6, Facultatea de Mecanica) pentru efectuarea controlului medical anual obligatoriu. Termen de prezentare la policlinica pentru studentii Facultatii de Inginerie Electrica: 18-22 mai 2020. In cazul in care nu se pot prezenta in acest interval, mai pot efectua controlul medical in perioada 2-12 iunie 2020, impreuna cu toti studentii din universitate. Studentii care nu se vor prezenta nu pot sustine examenele din sesiune.   View
28.02.2020 In atentia anilor terminali CONSILIUL FACULTATII, INTRUNIT LA DATA DE 27.02.2020, A HOTARAT ORGANIZAREA UNEI SESIUNI SPECIALE PENTRU STUDENTII DIN ANII TERMINALI (LICENTA SI MASTER) IN PERIOADA 1-12 APRILIE 2020. SE SUSTIN EXAMENELE RESTANTE, IN REGIM DE TAXA, CONFORM REGULAMENTULUI (100 LEI/EXAMEN PENTRU EXAMENELE DIN ANII II, III SI IV SI 150 LEI PENTRU EXAMENELE DIN ANUL I). STUDENŢII VOR CONSULTA LISTELE CU DATELE ŞI ORELE LA CARE SE POT SUSŢINE EXAMENELE (CARE VOR FI AFIŞATE PE DATA DE 25.03.2020 IN AVIZIERUL FACULTAŢII ŞI PE SITE) ŞI VOR DEPUNE O CERERE, IN PERIOADA 25-30 MARTIE 2020 LA SECRETARIAT (IN CARE VOR SPECIFICA DISCIPLINELE LA CARE DORESC SA SUSŢINA EXAMANELE RESTANTE ŞI DATELE DE SUSŢINERE A FIECARUI EXAMEN). ODATA CU DEPUNEREA CERERILOR SE VOR ACHITA ŞI TAXELE DE SUSŢINERE A EXAMENELOR.   View
20.02.2020 Examen de diplomă - Sesiunea FEBRUARIE 2020 ANUNŢ ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR Vă comunicăm datele pentru susţinerea examenului de DIPLOMĂ – Sesiunea FEBRUARIE 2020: - Proba scrisă - Examenul de diplomă: Luni, 24 februarie 2020, ora 900 . - Proba orală pe specializări: Lab. Maşini electrice; 1. ELECTROMECANICĂ, cursuri de zi - Miercuri, 26 februarie 2020, ora 1000, Lab. Maşini electrice; 2. ELECTROMECANICĂ, cursuri de FR – Miercuri, 26 februarie 2020, ora 1300, Lab. Maşini electrice; 3. INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE –– Miercuri, 26 februarie 2020, ora 14, Lab. Maşini electrice; 4. MASTER: SISTEME ELECTROMECANICE COMPLEXE – Miercuri, 26 februarie 2020, ora 12, Lab. Acționări electrice; NOTĂ: Absolvenţii care vor susţine examenul de diplomă au obligaţia de a fi prezenţi în sală la ora 830 şi să aibă asupra lor C.I.   View
06.02.2020 BURSELOR SOCIALE ȘI AJUTOARELOR SOCIALE OCAZIONALE BURSELOR SOCIALE SI AJUTOARELOR SOCIALE OCAZIONALE PE SEMESTRUL II - apasa link http://elth.ucv.ro/fisiere/probleme studentesti/Anunturi/Anunt326.pdf View
16.01.2020 Sesiune licenta si disertatie februarie 2020 Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de licenţă şi disertaţie în perioada 24.02 - 28.02.2020. Absolvenţii promoţiei 2019 se pot prezenta pentru susţinerea examenului de licenţă sau disertaţie în regim fără taxă în sesiunea 24.02 - 28.02.2020. Absolvenţii din promoţiile anterioare, pot susţine examenul de licenţă sau disertaţie numai în regim de taxă (400 lei). Depunerea la secretariat a proiectelor de diplomă /disertaţiilor, însoţite de cerere, declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, referatul cadrului didactic îndrumator (care va cuprinde propunerea de notare a acestuia), copie după cartea de identitate și certificatul de naștere, în perioada 17 - 19.02.2020   View
07.11.2019 DISCIPLINE OPȚIONALE FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ANUNȚ IMPORTANT TOȚI STUDENȚII SUNT INVITAȚI SĂ ÎȘI EXPRIME PREFERINȚELE PENTRU DISCIPLINELE OPȚIONLE DIN PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT AL ANULUI CURENT, SEMESTRUL II. ÎN ACEST SENS VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI O CERERE (MODELUL SE AFLĂ LA XEROX ȘI PE SITE-UL FACULTĂȚII). CERERILE SE VOR DEPUNE LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII PÂNĂ PE DATA DE 19 DECEMBRIE 2019. CLIC LINK , http://elth.ucv.ro/fisiere/probleme%20studentesti/index.php?path=Anunturi%2Foptionale/ View
14.10.2019 Înmanarea diplomelor Festivitatea de inmanare a diplomelor pentru absolvenţii promoţiei 2019 (sesiunile iulie şi septembrie), cursuri universitare de licenţa şi master, va avea loc pe data de 15 noiembrie 2019, in Aula Mihai I al Romaniei, cladirea centrala a Universitaţii din Craiova, ora 10.00. Prezenţa este obligatorie. Absolvenţii trebuie sa aiba asupra lor Cartea de identitate. Timp de 6 (şase) luni, dupa data de 15.11.2019, cei care nu şi-au ridicat diploma in cadrul festivitaţii, vor plati o taxa de urgenţa.   View
09.10.2019 Prelungire incasare taxa scolarizare In sedinta Consiliului de Administratie din 8 octombrie 2019 s-a discutat si aprobat prelungirea perioadei de incasare a taxei de scolarizare pentru transa I, pentru anul universitar 2019-2020, pana la data de 16.10.2019 (inclusiv). Exmatricularea se face in data de 17.10.2019.   View
03.10.2019 Burse sociale sem I Burse sociale sem I - apasa link http://elth.ucv.ro/fisiere/probleme studentesti/Anunturi/Anunt321.pdf View
19.09.2019 Interviu admitere master Apasa link http://ie.ucv.ro/images/EU_SITE/2018-2019/adm_master/Anunt_interviuri_septembrie-2019.pdf View
06.09.2019 Sesiune speciala BIROUL CONSILIUL FACULTATII A HOTARAT ORGANIZAREA UNEI SESIUNI SPECIALE IN PERIOADA 16-22 SEPTEMBRIE 2019, IN REGIM DE TAXA (100 LEI/EXAMEN PENTRU EXAMENELE DIN ANII II, III SI IV SI 150 LEI PENTRU EXAMENELE DIN ANUL I). STUDENŢII VOR CONSULTA LISTELE CU DATELE ŞI ORELE LA CARE SE POT SUSŢINE EXAMENELE (CARE SUNT AFIŞATE PE SITE) ŞI VOR DEPUNE CERERILE PANA PE DATA DE 13.09.2019 LA SECRETARIAT (CU SPECIFICAREA DATEI DE SUSŢINERE A EXAMENELOR). ODATA CU DEPUNEREA CERERILOR SE VOR ACHITA ŞI TAXELE DE SUSŢINERE A EXAMENELOR. Observatie: Pentru studentii care sustin examene restante in datele de 14 si 15.09.2019 si nu le promoveaza, cererile pentru reexaminare se depun pe data de 16.09.2019. http://elth.ucv.ro/php/taxenet/tProgReexlist.php View
20.06.2019 In atenţia studenţilor din anii terminali CONSILIUL FACULTATII, INTRUNIT LA DATA DE 06.06.2019, A HOTARAT URMATOARELE: - STUDENTII DIN ANUL IV LICENTA SI ANUL II MASTER MAI POT SUSŢINE EXAMENELE RESTANTE IN PERIOADA 3.07 ÷ 19.07.2019, IN REGIM DE TAXA 100 LEI/EXAMEN PENTRU EXAMENELE DIN ANII II, III SI IV SI 150 LEI PENTRU EXAMENELE DIN ANUL I. STUDENŢII VOR CONSULTA LISTELE CU DATELE ŞI ORELE LA CARE SE POT SUSŢINE EXAMENELE (CARE VOR FI AFIŞATE PE DATA DE 26 IUNIE 2019 IN AVIZIERUL FACULTAŢII ŞI PE SITE) ŞI VOR DEPUNE O CERERE, IN PERIOADA 27-28 IUNIE 2019 LA SECRETARIAT (IN CARE VOR SPECIFICA DISCIPLINELE LA CARE DORESC SA SUSŢINA EXAMANELE RESTANTE ŞI DATELE DE SUSŢINERE A FIECARUI EXAMEN). ODATA CU DEPUNEREA CERERILOR SE VOR ACHITA ŞI TAXELE DE SUSŢINERE A EXAMENELOR.   View
20.06.2019 In atenţia studenţilor anilor terminali Facultatea de Inginerie Electrica organizeaza sesiune de licenţa şi disertaţie in perioada 9-15.09.2019. Studenţii din anul IV studii universitare de licenţa şi anul II studii universitare de master care işi vor incheia situaţia şcolara pana la data de 8.09.2019, pot susţine Examenul de diploma, respectiv Disertaţie, in sesiunea septembrie 2019. Perioada de depunere la secretariat a proiectelor de diploma, respectiv disertaţiilor, insoţite de cerere, declaraţie pe proprie raspundere privind originalitatea lucrarii, referatul cadrului didactic indrumator (care, in cazul proiectului de diploma va cuprinde propunerea de notare a acestuia) şi copie dupa cartea de identitate şi certificatul de naştere, este 3-5 septembrie 2019.   View
19.06.2019 Repartizarea taberelor Repartizarea taberelor in programul “Tabere studentesti 2019“ se va face marti, 25.06.2019, ora 12, in Aula Marius Preda. Trebuie sa fie prezenti atat studentii care se afla pe listele finale, cat si cei de pe lista de rezerve si vor avea asupra lor urmatoarele acte: - carnetul de student vizat la zi, original si copie; - cartea de identitate/pasaportul original si copie; Facultatea de Inginerie Electrica are repartizate urmatoarele locuri: 1. Costinesti , Hotel Corsa - 9.08 - 14.08.2019 - 18 locuri; Nota: Studentii care nu pot fi prezenti pot imputernici, prin procura notariala, persoane care sa le reprezinte. Acestea vor avea asupra lor documentele mentionate mai sus (Carnet de student si C.I.) si cartea de identitate proprie.   View
18.06.2019 In atenţia studenţilor din anul IV BIROUL CONSILIUL FACULTATII, INTRUNIT LA DATA DE 13.06.2019, A HOTARÄT URMATOARELE: - STUDENŢII DIN ANUL IV, CARE LA DATA DE 17.06.2019 MAI AU MAXIM 2 (DOUA) EXAMENE RESTANTE, LE POT SUSŢINE, CU ACORDUL CADRULUI DIDACTIC, IN ZILELE DE 18, 19 şi 20 IUNIE 2019, IN REGIM DE TAXA (100 LEI/EXAMEN PENTRU EXAMENELE DIN ANII II, III SI IV SI 150 LEI/EXAMEN PENTU CELE DIN ANUL I). - CERERILE, SEMNATE DE CADRUL DIDACTIC TITULAR, SE VOR DEPUNE LA SECRETARIAT IN ZILELE DE 14 SI 18 IUNIE 2019. - STUDENŢII CARE LA DATA DE 21 IUNIE 2019 AU SITUAŢIA ŞCOLARA INCHEIATA, SE POT INSCRIE LA SESIUNEA DE LICENŢA IULIE 2019.   View
20.05.2019 - În atenţia absolvenţilor promoţiei 2019 Facultatea de Inginerie Electrica organizeaza sesiune de licenţa şi disertaţie astfel: I. Pentru studenţii de la ciclul universitar de licenţa, in perioada 1-7.07.2019. Depunerea la secretariat a cererilor de susţinere a examenului de diploma se va face pana la data de 21.06.2019. Depunerea proiectelor de diploma, la secretariat, insoţite de: copie dupa cartea de identitate, copie dupa certificatul de nastere, declaraţie pe proprie raspundere privind originalitatea lucrarii, referatul cadrului didactic indrumator (care va cuprinde propunerea de notare a acestuia) şi tema proiectului de diploma se va face pana la data de 27.06.2019. II. Pentru studenţii de la ciclul universitar de master, in perioada 17-23.06.2019. Depunerea la secretariat a cererilor de susţinere a disertaţiei se va face pana la data de 7.06.2019. Depunerea disertaţiilor, la secretariat, insoţite de: copie dupa cartea de identitate, copie dupa certificatul de nastere, declaraţie pe proprie raspundere privind originalitatea lucrarii, referatul cadrului didactic indrumator şi tema disertaţiei se va face pana la data de 14.06.2019. Numai pentru absolventii specializarilor de master este obligatorie incarcarea disertatiilor in programul evidenta studentilor. Termenul limita pentru incarcarea disertatiilor este cu o zi inainte de sustinerea disertatiei. In ziua sustinerii disertatiei, absolventul va avea asupra lui stickul cu disertatia, in format pdf. Modele pentru cerere, declaraţie pe proprie raspundere privind originalitatea lucrarii, referatul cadrului didactic indrumator şi tema se afla la xerox-ul din holul facultatii.   View
25.03.2019 Sesiune speciala CONSILIUL FACULTATII, INTRUNIT LA DATA DE 21.03.2019, A HOTARAT ORGANIZAREA UNEI SESIUNI SPECIALE PENTRU STUDENTII DIN ANII TERMINALI (LICENTA SI MASTER) IN PERIOADA 8-21 APRILIE 2019. SE SUSTIN EXAMENELE RESTANTE, IN REGIM DE TAXA, CONFORM REGULAMENTULUI (100 LEI/EXAMEN PENTRU EXAMENELE DIN ANII II, III SI IV SI 150 LEI PENTRU EXAMENELE DIN ANUL I). STUDENŢII VOR CONSULTA LISTELE CU DATELE ŞI ORELE LA CARE SE POT SUSŢINE EXAMENELE (CARE VOR FI AFIŞATE PE DATA DE 1 APRILIE 2019 IN AVIZIERUL FACULTAŢII ŞI PE SITE) ŞI VOR DEPUNE O CERERE, IN PERIOADA 1-4 APRILIE 2019 LA SECRETARIAT (IN CARE VOR SPECIFICA DISCIPLINELE LA CARE DORESC SA SUSŢINA EXAMANELE RESTANTE ŞI DATELE DE SUSŢINERE A FIECARUI EXAMEN). ODATA CU DEPUNEREA CERERILOR SE VOR ACHITA ŞI TAXELE DE SUSŢINERE A EXAMENELOR.   View
13.03.2019 In atentia studentilor anului II - In atentia studentilor anului II - Studentii anului II de la toate specializarile trebuie sa mearga la Policlinica Studenteasca (Caminul 9, Facultatea de Mecanica) pentru efectuarea controlului medical anual obligatoriu. Termen de prezentare la policlinica pentru studentii Facultatii de Inginerie Electrica: 20-24 mai 2019. In cazul in care nu se pot prezenta in acest interval, mai pot efectua controlul medical in perioada 3-14 iunie 2019, impreuna cu toti studentii din universitate. Studentii care nu se vor prezenta nu pot sustine examenele din sesiune.   View
Page 
 of 8
     Records 1 to 20 of 146