Sectia EIA
Anul III
grupa 9303
DISCIPLINA Teoria și construcția aparatelor de bord-proiect
E/ V P
Data Ex Iarna/Vara
Sala Iarna/Vara
Ora Iarna Vara
Nume cadru did Negrea Petre
sem 2
Id 15016
©2013 e.World Technology Ltd. All rights reserved.