Sectia EIA
Anul IV
grupa 9403
DISCIPLINA Sisteme de conducere a zborului II
E/ V E
Data Ex Iarna/Vara
Sala Iarna/Vara
Ora Iarna Vara
Nume cadru did Lungu Mihai Aureliu
sem 2
Id 14945
©2013 e.World Technology Ltd. All rights reserved.