Sectia ISE
Anul III
grupa 9302
DISCIPLINA Producerea energiei electrice și termice I
E/ V E
Data Ex Iarna/Vara
Sala Iarna/Vara
Ora Iarna Vara
Nume cadru did Duinea Adelaida Mihaela
sem 2
Id 14895
©2013 e.World Technology Ltd. All rights reserved.