Sectia EIA
Anul III
grupa 9303
DISCIPLINA Teoria sistemelor și reglare automată
E/ V V
Data Ex Iarna/Vara
Sala Iarna/Vara
Ora Iarna Vara
Nume cadru did Danciu Daniela
sem 1
Id 14651
©2013 e.World Technology Ltd. All rights reserved.