Sectia ISE
Anul III
grupa 9302
DISCIPLINA Teoria regl─ârii automate
E/ V E
Data Ex Iarna/Vara
Sala Iarna/Vara
Ora Iarna Vara
Nume cadru did Danciu Daniela
sem 1
Id 14643
©2013 e.World Technology Ltd. All rights reserved.